Det er ikke mye positivt å hente for klimaforkjempere i IEAs ferske World Energy Outlook. Den store analysen blir av mange regnet som selve bibelen over utviklingen i de globale energimarkedene.

Det er ingen topp i CO2-utslippene frem mot 2040 i IEAs hovedscenario The Stated Policies Scenario. Fjoråret ga en historisk topp i utslippene.

Og enda verre; økningen i utslippene var i fjor på hele 1,9 prosent, den høyeste økningen siden 2013, lyder det depressive budskapet fra IEA.

Over Parisavtalen

– Verden må ha ekstrem oppmerksomhet mot å få ned globale utslipp. Dette fordrer at myndigheter, investorer, selskaper og alle involverte jobber sammen i en stor koalisjon for å takle klimaendringene, sier IEAs toppsjef Fatih Birol i en pressemelding.

Utslippsbanen som skisseres i IEAs hovedscenario, vil lede mot en temperaturøkning på 2,7 grader, langt over Parisavtalens mål om godt under to grader.

– Dette er nok en stor rapport som viser at det haster med å få til endringer i energisystemet i en massiv skala over hele verden. Det trengs store volum ny fornybar strøm som må tas i bruk i andre sektorer som transport, oppvarming og industri. Vi vet hvordan vi skal gjøre dette, men dette må skje i en enorm skala, sier Anders Bjartnes, redaktør i Norsk Klimastiftelse.

– Spørsmålet er om det er realistisk om det skjer. Det som taler imot det er at vi har en verden som har dårligere internasjonalt samarbeid enn noen gang siden krigen med utgangspunkt i handelskrig, Trump og brexit, sier han.

Enorme fossile subsidier

Rapporten viser at økonomisk vekst og flere mennesker på jorden mer enn utligner forsøkene på å redusere utslippene. Det hjelper heller ikke at de globale subsidiene av fossile energikilder var mer enn dobbelt så store som subsidiene gitt fornybare energikilder og til tiltak som elektriske biler.

– Denne ubalansen vanskeliggjør i stor grad målet om å få til en tidlig topp i utslippene, heter det i rapporten fra IEA.

Selv om IEA tror utslippene frem mot 2040 vil øke med mindre fart enn siden 2010, er det langt fra nok til at verden skal nå målene satt i Parisavtalen, heter det i rapporten. I Parisavtalen er målet å nå global oppvarming under to grader, og ned mot 1,5 grader.

Økt oljeetterspørsel

De som hadde håpet på lavere oljeetterspørsel, blir skuffet av IEAs rapport. I 2040 tror IEA etterspørselen etter olje er høyere enn i dag, fra 97 millioner fat dagen i 2018 til 106 millioner fat dagen i 2040.

Oljeprisen vil i samme periode gå fra 68 dollar fatet til 103 dollar fatet, målt i 2018-priser. I IEAs fornybarscenario vil oljeprisen falle til like under 60 dollar fatet i 2040.

I dette scenarioet, Sustainable Development Scenario, som legger opp til å møte Parisavtalen, faller oljeetterspørselen med vel 30 prosent frem til 2040.

IEAs rapport viser også at investeringene i fossile energikilder fra nå og frem til 2040 vil holde seg noenlunde stabile på rundt 1000 milliarder dollar i året. Det er samme nivå som de fem foregående årene.

Frem mot 2030 er det hovedsakelig produksjonsøkning i USA, Brasil og Norge som vil øke tilbudet av olje. Etter 2030 vil en se avtagende amerikansk skiferoljeproduksjon. 85 prosent av veksten i oljeetterspørselen frem til 2030 vil komme fra USA, og 30 prosent av veksten i gassetterspørselen. I 2025 vil USA gå forbi Russland som verdens største oljeprodusent.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.