Post- og Teletilsynet har definert regler for nettnøytralitet i Norge, som en rekke bransjebedrifter har sluttet seg til. Nettnøytralitet er et begrep som sier at nettleverandører ikke skal legge inn prioriteringer for enkelte tjenester over andre, eller gi enkelte kunder prioritet i nettet over andre.

Det har vært sett på som en mulig forretningsmodell å gi kunder prioritet i køen på internett mot betaling. Norske operatører bruker ikke denne modellen. Nettnøytralitet sikrer også at for eksempel Telenor ikke kan senke farten til Nextgentels kunder når de «låner» deres linjer.

De selskapene som allerede støtter erklæringen er Get, IKT-Norge, Lyse Tele, Mediebedriftenes landsforening, NextGenTel, Norsk Kabel-TV Forbund, Schibsted, Telenor, Telio Telecom, Forbrukerombudet og Forbrukerrådet, i tillegg til PT selv.

Sjelden har konkurrenter vært så enige i telekombransjen.

- Bransjen har vist stor villighet til å klargjøre sitt standpunkt til et viktig tema. At så mange aktører i bransjen har en felles oppfatning av hva nettnøytralitet innebærer, vil trolig også gjøre det enklere for andre å forholde seg til dette begrepet, sier Willy Jensen, direktør i PT i en pressemelding.