– Jeg tror vi som er for EØS-avtalen, har vært for dårlige til å argumentere for hvorfor den er viktig. Vi må bli tydeligere på det fra begynnelsen av, sier statsminister Erna Solberg til NTB.

Hun mener norske politikere for ofte tar for gitt at vanskelige EØS-saker vil løse seg og gå over.

– Jeg tror vi må lære oss å slåss mer for EØS-avtalen politisk, sier hun.

Undervurderte Acer-debatten

Det er den opprivende debatten om EUs energibyrå Acer som er bakteppet for advarselen.

Solberg tror tilhengerne av norsk tilslutning til Acer undervurderte den politiske sprengkraften i saken. Det førte til at motstanderne fikk stort spillerom.

– Vi gikk kanskje ikke så høyt på banen med informasjon. Vi lot neisiden dominere på det jeg mener er feilaktige premisser om hva denne saken dreide seg om, sier Solberg.

Hun beskylder neisiden for å ha benyttet seg av følelsesargumenter knyttet til krafteierskap, selv om Acer ikke har noen innflytelse over hvem som eier vannkraften.

– Det var irrelevant for saken. Det hadde ingenting med saken å gjøre, sier hun.

Sakene ligger i kø

Acer-debatten endte med at stortingsflertallet til slutt sa ja til norsk tilslutning.

Men tikkende bomber ligger på rekke og rad fremover. Flere saker har stått fast i EØS-systemet i årevis, som garantiordningen for bankinnskudd, EUs regelverk for energisparing og tilslutning til telekombyrået Berec. I tillegg er Norge i krevende forhandlinger med Brussel om deltagelse i EUs klimaplan for årene frem mot 2030.

Samtidig er diskusjonen allerede i gang om Europakommisjonens ferske forslag om å opprette et felles europeisk arbeidstilsyn.

Solberg er positiv til forslaget. Men hun understreker at det nye tilsynet ikke må bli et overnasjonalt organ. Det hun ønsker seg, er en samarbeidsplattform.

– Jeg tror det kan være lurt å finne en måte for nasjonale arbeidsmarkedsmyndigheter å samarbeide på, sier Solberg.

– Lager du et organ der nasjonale myndigheter kan diskutere utfordringene de opplever, så får vi kanskje bedre løsninger.

Tror EØS blir enda viktigere

Solberg mener det allerede er godt dokumentert at EØS-avtalen gagner Norge økonomisk. Og etter hvert som oljealderen ebber ut, tror hun avtalen bare vil bli viktigere.

Hennes spådom er at tilgang til eksport vil bli avgjørende når økonomien skal omstilles og arbeidsplassene i stadig større grad skal skapes utenfor olje- og gassektoren.

– Om det er den digitale utviklingen vi skal leve av, eller om det er tjenester, så kommer vi til å være avhengige av konkurransebetingelser som er gode for Norge, sier Solberg.

Hun mener Norge bør tørre å påta seg de forpliktelsene som følger ved samarbeid på tvers av landegrensene.

– Fremtidsøkonomien vår vil være mer avhengig av god markedstilgang, fastslår hun.(Vilkår)

– Erna Solberg snakker bedre engelsk enn Donald Trump.
Dette ble påpekt av flere Twitter-brukere etter pressekonferansen mellom Erna Solberg og Donald Trump i Det hvite hus.
02:25
Publisert: