Det tok halvannet år med forhandlinger, men Norge og EU er endelig enige. EØS-avtalen kommer til å koste Norge rundt 3,4 milliarder kroner i året fremover.

– Dette er en meget god avtale, mener europaminister Vidar Helgesen (H).

Han kunngjorde mandag at Norge skal bidra med 388 millioner euro i året til EUs fattigere medlemsland. Det er rundt 3,4 milliarder kroner etter dagens kurs.

Pengene blir gjerne kalt Norges kontingent for EØS-avtalen og tilgangen til det europeiske markedet, men er formelt et bidrag til å utjevne økonomiske og sosiale forskjeller i EU.

– EØS-midlene bidrar til vekst og utvikling i Europa, som er Norges viktigste eksportmarked, mener Helgesen.

Forlenger

Midlene varer tradisjonelt i fem år, men er denne gangen utvidet til sju for årene 2014– 2021.

Avtalen inkluderer også Island og Liechtenstein, og samlet pris for EFTA-landene blir rundt 2,8 milliarder euro for hele sjuårsperioden – omtrent 25 milliarder kroner.

Det er Norge som dekker nesten hele regningen og må finne seg i en økning på i overkant av 11 prosent. Men ifølge UD tilsvarer det mer eller mindre til inflasjonsjustering for mottakerlandene.

Bakoversveis

Det tok halvannet år å bli enige om beløpet, og norske forhandlere skal ha fått bakoversveis av EUs første krav. Mens Norge startet under forrige sum, la Unionen seg langt over. Hele 84 prosent over.

Forrige periode utløp allerede 30. april i fjor, og for å få til en avtale har EU måttet jekke kravet betraktelig nedover.

Avtalen skal fortsatt godkjennes av Stortinget og EUs medlemsland. Det blir nå diskusjon innad i Unionen om den spesifikke fordelingen mellom i alt 15 medlemsland.

Bruken

Ifølge Helgesen ønsker regjeringen mer målrettet bruk av midlene, og håpet er at de først og fremst skal «stimulere til nyskapning og vekst gjennom innovasjon, forskning og utdanning og økt mobilitet i det europeiske arbeidsmarkedet».

– Slik kan vi også bekjempe den altfor høye arbeidsledigheten blant ungdom i Europa, sier han.

– Samtidig vil vi legge vekt på å styrke Europas energisikkerhet og bidra til en offensiv klimapolitikk.

Deler av midlene skal også settes av til å «styrke demokratiske prosesser og respekten for menneskerettigheter». Blant annet er målet å styrke romfolks levekår.

– Vi vil også prioritere tiltak for å bekjempe grenseoverskridende kriminalitet, blant annet i arbeidslivet, sier Helgesen.

Eget fond

I tillegg blir det opprettet et eget regionalt fond på rundt 850 millioner kroner som kan brukes utenfor EU. Som i Ukraina.

Fondet skal kunne brukes til utfordringer i Europa som krever innsats over landegrensene, opplyser UD.

– Formålet med det nye fondet er å støtte opp om slike initiativer og tiltak, og kan også inkludere land som ikke er mottakere av EØS-midler. Dette åpner opp for samarbeid med for eksempel Ukraina og Moldova, heter det.

Fornøyd

Anniken Huitfeldt (Ap) mener regjeringen har forhandlet fram en god EØS-avtale for de kommende årene.

– Jeg kjenner ikke alle detaljene, men er meget tilfreds med at forhandlingene har kommet i havn. Norge bidrar med betydelige beløp til mange EU-land i en vanskelig økonomisk situasjon, mens norsk næringsliv får gode muligheter gjennom avtalen, sier leder i Stortingets utenriks- og forsvarskomité Anniken Huitfeldt til NTB og påpeker at kostnadene ble lavere enn det som var det opprinnelige kravet fra EUs side.

 

Les også: Asia i dag: Nekter Obama å bo på kinesiskeid hotell i New York

Gullsjokk i Asia

Tar opp konkurransen med Evry fra Danmark

 

Se også:(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

En gresk viking:

En gresk viking
Han har hakekors på armen, liker vikinger, men er ingen nazist. Ilias Kasidiaris ønsker å ta makten i Hellas.
00:45
Publisert: