Skottland har vært i kontakt med EFTA-sekretariatet om saken, får NTB bekreftet.

Da spørsmålet kom opp i forbindelse med EFTAs ministermøte i Genève mandag, påpekte næringsminister Monica Mæland (H) at skotsk innmelding i EØS gjennom EFTA ikke er mulig slik situasjonen er i dag.

– Det er et innenriksanliggende som må diskuteres internt i Storbritannia, sier hun til NTB.

Islands utenriksminister Lilja Alfredsdóttir mener det er for tidlig å utelukke noe som helst, men ifølge BBC viser også hun til at man må være en suveren stat for å bli med i EFTA – noe Skottland ikke er.

– Kanskje kan det bli en mulighet. Man vet aldri, sier Alfredsdóttir.

Ifølge Mæland står brexit høyt på agendaen i hele EFTA, som består av Norge, Sveits, Island og Liechtenstein. Men det er vanskelig for de fire landene å innta klare standpunkter i saken når Storbritannia ennå ikke har satt i gang den formelle utmeldingsprosessen.

Inntil videre blir det snakk om å fortsette en uformell dialog landene imellom.

– Det EFTA-landene er enige om, er at vi skal dele informasjon og holde hverandre orientert, sier Mæland. 

Gasellevinner i Rogaland: - Kineserne er store kunder
- Vi så etterspørselen i markedet etter norske kosttilskudd, blant annet fra kineserne, forteller Arve Høgemark i Biopharma.
02:17
Publisert: