- Jeg er veldig fornøyd med det, sier en lettet fotballprofil til DN.no om at dommen gikk i hans favør.

Tirsdag falt dommen i Oslo tingrett som konkluderer med at Solérs engasjement i eliteserielaget Start var å regne som næringsvirksomhet. Om dommen blir stående får den tidligere fotballproffen trekke fra 4,3 millioner kroner i skatt for 2008 etter å ha stilt som garantist for lån som endte opp i Start Toppfotball.

Retten er helt uenig med Skatteetatens tidligere avgjørelser i saken. Skattekontoret mente at Solér ikke hadde drevet noen næringsvirksomhet og det samme konkluderte også skatteklagenemnda med da saken var på deres bord i 2012. Da mente de at retten til fradrag bortfalt.

Snudd på hode
Fotballprofilen Erik Solér mente på sin side han hadde millioner tilgode hos skattemyndighetene. Solér mente tapet han måtte ta da han måtte innfri lånegarantien var en del av hans næringsvirksomhet.

Det kom også tingrettsdommer Katinka Mahieu frem til. Hun mente Skatt Østs prosessfullmektig snudde hele problemstillingen på hodet når den mente sakens kjerne var om Solérs fordring på Nye Start var næringsvirksomhet.

- Problemstillingen må slik retten ser det formuleres videre; om Solérs aktiviteter som investor i Start toppfotball var virksomhet, skriver dommeren.

Retten mente Staten lagde et for klart skille mellom rene investeringsaktiviteter og det arbeidet Solér utførte i klubben han investert millioner i, når den konkluderte med at den tidligere fotballagenten ikke hadde drevet næringsvirksomhet.

Som en venture-investering
Retten kom til at Solérs engasjement best kan sammenlignes med å investere i ventureselskaper eller private equity-selskaper.

- Slike investorer skaffer seg gjerne kontrollerende innflytelse i investeringsobjektet, og jobber deretter aktivt med å øke verdien gjennom restrukturering, operative og/eller strategiske justeringer, skriver dommeren og påpeker at gevinsten normalt hentes ut gjennom salg av selskapet eller børsnotering.

Det var også Erik Solérs plan. Start skulle selges til lokale investorer etter at han og Ravnaas hadde utviklet klubben og sørget for at en ny, moderne fotballarena sto klar.

Staten anførte i retten at det at Solér gikk inn i styret i Start Toppfotball og jobbet med finansering av aksjer ikke kunne brukes til å begrunne at han drev næringsvirksomhet.

Dette var ikke dommeren enig i:

- Man må etter rettens syn se på aktivitetenes samlede innhold og formål. Aktivt eierskap som tar sikte på å øke verdien er etter rettens syn relevant, skriver tingrettsdommeren.

Roser dommeren
Erik Solér mener dommeren har skjønt hva saken dreide seg om.

- Jeg mener at det er en riktig avgjørelse. At det er sånn som det burde være. Jeg er selvsagt fornøyd med at dommeren også ser det sånn, sier Solér, som mener dommeren fikk frem begge sider på en god måte.

Han håper Skatteetaten er villig til å akseptere nederlaget slik at han slipper ankerunder.

- Jeg håper de får lagt ballen død etter den runden her. Det har vart i fem år til nå, så det hadde vært greit å blir ferdig med det, sier Solér.

To kamper
Ifjor avsluttet han en annen strid med Skatteetaten. Den ble forlikt 14 dager før den skulle opp for retten. Etter det DN.no erfarer har skatteuenighetene totalt dreid seg om rundt 10 millioner kroner brutto.

- To saker på fem år er litt i overkant. Spesielt når det ikke er den enkleste motstanderen. De har helt uutømmelige ressurser. De kan bruke så mye tid og energi de ønsker. Det har ikke jeg, sier Solér som legger til at han ikke har grunn til å klage.

- Jeg er blant de heldige som har ressurser og backing, så jeg har klart å få mine synspunkter, sier han og understreker at han ikke ønsker å karakterisere motparten.

Det var i 2003 den tidligere landslagsspilleren gikk inn som investor i Start Toppfotball. Etter at han avsluttet karrieren som fotballspiller, utdannet han seg til psykolog. Etter å ha hatt suksess både som hodejeger og fotballagent, bestemte han seg for å satse på fotball som næringsvirksomhet.

Opp som en bjørn
Sammen med skatteadvokat Ernst Ravnaas kjøpte han 99,9 prosent av elitestatsingen i Kristiansand og organiserte eierskapet gjennom aksjeselskapet Nye Start, hvor de eide halvparten av aksjene hver.

I en årrekke var de to primus motorer i fotballsatsingen i sørlandsbyen, en satsing som på sitt beste førte Start til seriesølv i 2005.

Ned som en skinnfell
Da klubben senere rykket ned fra Tippeligaen, samtidig med at byggingen av Arena Sør fikk stadige kostnadsoverskridelser, førte det til at Solér og Ravnaas i 2008 solgte sine aksjer for én krone til Sparebanken Sør.

I 2008 måtte han innfri garantiforpliktelser i Nordea og Sparebanken Sør som følge av lån bankene hadde gitt til Nye Start, penger som igjen hadde vært sluset videre til Start Toppfotball. Det var disse garantiene rettssaken freide seg om.

Solérs sak var oppe i skatteklagenemnda i mai 2012 uten at fotballkjendisen fikk gehør. Solér valgte deretter å saksøke Skatt Øst

Les også: Krever 5 mill. i skattefradrag (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.