Regjeringen har besluttet å videreføre et forhøyet nasjonalt tiltaksnivå, sa statsminister Erna Solberg om koronahåndteringen i en orientering til Stortinget mandag.

Det nasjonale forbudet mot skjenking av alkohol for restauranter og puber fortsetter minst en uke til.

Anbefalingen om å unngå besøk hjemme videreføres ikke. Det betyr at vi igjen kan ha inntil fem gjester i tillegg til de som allerede bor sammen, men alle bør fortsatt begrense sosial kontakt.

Det nasjonale tiltaksnivået for skoler nedjusteres til gult nivå, og lokale idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge frarådes ikke lenger, ifølge en pressemelding fra Regjeringen.

De fleste private sammenkomster og ulike arrangementer bør fortsatt utsettes eller avlyses, ifølge Regjeringen.

Om sammenkomster likevel må avholdes, gjelder følgende regler: For private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale, er grensen inntil ti personer. Dersom den private sammenkomsten er utendørs, er grensen nå 20 personer. For arrangementer er det ingen endringer reglene for antall personer.

– Vi har fortsatt kontroll over viruset, men vi har ingen garanti om at det vil holde seg slik, sa Solberg i Stortinget.

Hun understreker at Norge har klart å holde smitte og dødsfall på et lavere nivå enn de aller fleste land rundt oss.

Skuffet

Leder i Virke kultur og opplevelser, Rhiannon Hovden Edwards, er skuffet etter redegjørelsen og forlenging av tiltakene med videreføring av skjenkestoppen

– Vi mener dette rammer uforholdsmessig hardt. Å bruke en næring som spydspiss i smittevernkampen uten følge opp med kompensasjonstiltak, er klart urimelig, sier hun.

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler å fjerne den nasjonal skjenkestoppen, mens Helsedirektoratet vil videreføre ordningen i 14 dager til. Det kom frem i de nye anbefalingene fra FHI og Helsedirektoratet som ble kjent mandag.

«Helsedirektoratet mener smittesituasjonen fremdeles er uoversiktlig, og vi er bekymret for at åpning for skjenking på serveringssteder skal bidra til å øke mobiliteten og kontakten i befolkningen, og på den måten bidra til smittespredning. Vi mener derfor det er ønskelig å opprettholde forbudet om skjenking av alkohol i ytterligere 14 dager», heter det ifølge NTB i anbefalingen fra Helsedirektoratet.

Store konsekvenser

– Vi mener det er viktig at regjeringene sørger for at konsekvensene blir så små som mulig. Med en nasjonal skjenkestopp tvinges mange virksomheter å stenge ned i områder med lave smittetall, sier Rhiannon Hovden Edwards.

– Nasjonal skjenkestopp står ikke i forhold til risiko og konsekvenser, sier hun.

– Hva tenker du om at FHI og direktoratet er uenige?

– Det er jo opp til helsemyndighetene å vurdere hva som er best, og så må regjeringens tiltak være an en slik art at konsekvensene blir så små som mulig. Men det er klart at vi støtter FHIs vurdering.

– Hvilke konsekvenser har skjenkestoppen?

– Den betyr jo at serveringssteder over hele landet har måttet stenge og har tapt hele eller store deler av omsetningen. De har måttet permittere ansatte og destruere varelagre med store kostnader som ikke er dekket av kompensasjonsordningen, sier hun.

Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv, er også skuffet etter Solbergs redegjørelse.

– Skjenkestopp er et altfor sterkt inngrep. Og det er urimelig at alle andre får holde åpent; alt fra frisører til kjøpesentre mens alle restauranter og serveringssteder må stenge. Samtidig er det positivt at regjeringen varsler ny vurdering neste uke. Så det er vårt håp at skjenkestoppen kun vil vare en uke til, sier hun. Statsministeren sier hun nå er særlig bekymret for muterte versjoner av viruset.

– Vi må være forberedt på sterkere tiltak, sier Erna Solberg.

Hun fremholder at man må være forberedt på å handle raskt, slik som rett etter nyttår. Fra 4. januar ble det innført to uker med skjerpede smitteverntiltak, som altså nå videreføres.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.