Men samtidig som statsministeren varslet slutten på monopolet NSB har hatt «i hele vår moderne jernbanehistorie», understreket hun tydelig at det ikke er aktuelt å legge ned statsbedriften. Hun gjestet Bergen lørdag for å tale til sitt eget fylkeslag, Hordaland Høyre.

– NSB skal ikke avvikles. NSB skal bli bedre, sa hun.

Regjeringen ønsker å få støttepartiene Kristelig Folkeparti og Venstre med på en omfattende omorganisering av jernbanesektoren i Norge. Planene ble presentert på et allmøte i Jernbaneverket tidligere denne uka.

– Det er påpekt et stort behov for en reform, og det vil komme store endringer, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) til NTB.

Stor omorganisering

Slik det ligger an skal selve togtrafikken ut på anbud, infrastrukturen skal eies av Jernbaneverket og Jernbaneverket skal omgjøres til et direktorat. Dette direktoratet blir en kjøper av jernbanetjenester, som etter planen skal leveres av private aktører.

– Samferdselsdepartementet jobber med skisser til hvordan en ny organisering av jernbanesektoren kan se ut og er i dialog med ledelsen i jernbanevirksomhetene, fagforeningene og samarbeidspartiene. Ingenting er vedtatt ennå, og saken er ikke endelig behandlet i regjeringen, understreket Solberg.

Hun framholder at de økte bevilgningene til vedlikehold på årets statsbudsjett, må ledsages av systemendringer i form av konkurranseutsetting.

– NSB blir ikke avviklet av å måtte konkurrere med andre, men NSB blir bedre, sa hun.

Motstand i opposisjonen

Regjeringen kommer med en proposisjon om jernbanereformen til Stortinget før påske. Arbeidet med reformen og forankringen hos støttepartiene er trolig langt på vei ferdig.

I opposisjonen blir reformforslaget ikke uventet møtt med motstand. Verken Arbeiderpartiet eller SV er store tilhengere av privatisering av statlige virksomheter.

– Jeg er bekymret for hva som skal skje med lønns- og arbeidsvilkår hvis vi får mange ulike aktører innen jernbane, sier Sverre Myrli (Ap) i Stortingets transportkomité til Aftenposten.

Det som trengs, er større investeringer for å skape en moderne jernbane, ikke privatisering, mener SV-leder Audun Lysbakken.

– Privatisering er et blindspor og viser nok en gang regjeringens dogmatiske tro på at alt blir bedre med mer marked, sier Lysbakken. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.