– Urovekkende, sier Arbeiderpartiets Helga Pedersen om at statsministerens uttalelser.

I et intervju med NTB fredag morgen slo Erna Solberg fast at det er uaktuelt for regjeringen å ta hele regningen for kommunenes økte asylutgifter. Ap viser til at integreringsforliket slår fast at kommunene skal kompenseres for økte utgifter.

– I en allerede stram kommuneøkonomi, må vi ha en langt mer offensiv statsminister, slik at vi kan få til god integrering og bosetting i kommunene, sier Helga Pedersen.

Sier nei

I integreringsforliket heter det at det er et overordnet mål at presset i mottaksstrukturen ikke skal utvikle seg til en krise for kommunesektoren.

– Dette forutsetter at kommunene får kompensert utgifter til mottak og integrering av asylsøkere og flyktninger, står det i avtalen.

Men det innebærer ikke at alle utgifter blir kompensert 100 prosent, framholder statsministeren

– Vi er innstilt på å gi mer penger på noen områder. Men samtidig er det viktig at kommunene motiveres for å få folk i jobb, sier Solberg til NTB. Å øke integreringstilskuddet slik at kommunenes kostnader dekkes til fulle, er uaktuelt.

– Full kompensasjon innebærer at uansett hvor mye penger du bruker, så skal staten betale. Sånn kan vi ikke ha det, sier statsministeren.

– Tar feil

Helga Pedersen mener statsministeren tar feil.

– Forliket slår fast at det skal være en prosess med KS om de faktiske kostnadene knyttet til bosetting og integrering, og på bakgrunn av dette sikre et økonomisk opplegg der kommunene får kompensert sine ekstrakostnader, påpeker hun.

De seks største partiene på Stortinget inngikk onsdag et integreringsforlik i 64 punkter. Der slås det fast at bosetting av asylsøkere fremdeles skal være frivillig for kommunene.

Selv om det loves at ekstrakostnadene skal kompenseres, gis ingen konkrete løfter om hvor stor andel av utgiftene staten skal ta.

– Nei, det er ingen garantier i dette forliket, erkjenner KS-leder Gunn Marit Helgesen.

– Men vi forventer at regjeringen følger opp den klare intensjonen i avtalen om at økte kostnader skal kompenseres, understreker hun.

Fornøyd KS

– Det er flott med tverrpolitisk enighet i en så viktig sak. At vi skal se på finansieringsordningene sammen med regjeringen, er vi veldig glade for, sier Helgesen.

Hun mener det er nødvendig å gå gjennom refusjonsordningen for barnevernstiltak for å sikre at kommunene bosetter flere enslige mindreårige asylsøkere. Helgesen trekker også fram som positivt avtalepunktet som sier regjeringen og KS i løpet av våren 2016 skal skaffe en oversikt over kommunenes økte kostnader til helse, skole, barnehage og barnevern.

– Det er helt nødvendig å sikre at kommunene kompenseres, og vi forventer at regjeringen følger opp, sier hun.

På nyåret skal regjeringen og KS lage en ny avtale om bosetting. At fordelingsnøkkelen som har «straffet» kommuner som tidligere har tatt imot mange asylsøkere, kan bli endret, er noe KS-lederen ser positivt på.

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.