EFTAs overvåkningsorgan ESA har åpnet formell sak mot Color Line og Sandefjord kommune for å undersøke nærmere om det foreligger brudd på konkurransereglene i EØS-avtalen, opplyser ESA i en pressemelding fredag morgen.

«Color Line driver en fergerute med taxfree-salg mellom Sandefjord og Strømstad. Sandefjord kommune eier og driver Sandefjord havn. Denne type drift av havnen er å regne som forretningsvirksomhet. Color Lines tilgang til havnen reguleres av en kommersiell avtale med Sandefjord kommune», skriver ESA i meldingen.

«ESA vil særlig undersøke om denne havneavtalen begrenser konkurransen, og om partene har misbrukt en dominerende stilling i markedet, det være seg det berørte forbrukermarkedet (Color Line) eller et marked for havnetjenester til fergeselskaper (Sandefjord kommune)», heter det.

Ifølge ESA vil et spørsmål vil være om havneavtalen gir et ulovlig vern for Color Lines seilingstider som kan forhindre at konkurrenter etablerer seg eller vokser. Det kan ramme forbrukerne i form av færre valgmuligheter, høyere priser og dårligere utsikter til forbedring av tjenestetilbudet, mener overvåkingsorganet.

– Beslutningen om å åpne sak betyr ikke at ESA allerede har konkludert med at konkurransereglene er brutt. Utfallet av saken er ikke gitt. Beslutningen innebærer imidlertid at ESA vil gjennomføre en nærmere granskning før det trekkes en endelig konklusjon, forklarer direktør for ESAs konkurranse- og statsstøtteavdeling Gjermund Mathisen i meldingen.

Bakgrunn

Eftas overvåkningsorgan ila i desember 2011 Color Line en bot på 18,8 millioner euro (156,6 millioner kroner). Den ble gitt for misbruk av dominerende markedsposisjon og en ulovlig konkurransebegrensende avtale i Strömstad havn.

Havneavtalen mellom Color Line og Sandefjord kommune som nå blir gransket, var ikke omfattet av vedtaket i 2011.

Høsten 2013 ble det inngått en ny avtale mellom Color Line og Sandefjord kommune. Av avtalen fremgår det at Color Line har rett til å beholde sin eksisterende seilingsplan inntil 2026.

ESA har de siste årene nøye fulgt utviklingen i markedet for passasjerfergetrafikk med taxfree-salg mellom Norge og Sverige og har det siste året blant annet innhentet ytterligere informasjon fra Color Line, Sandefjord kommune og Strømstad kommune.

Esa ba om å få vite hva som er bakgrunnen for avtalen mellom Color Line og Sandefjord kommune og ba om kopier av all korrespondanse mellom kommunen og Color Line.

Likeledes ville Esa vite om Color Line hadde endret sine seilingstider etter 2011.

«Undersøkelsene så langt tyder på at selskapene Color Line Transport AS, Color Line AS og Color Group AS - samt Sandefjord kommune, i egenskap av å være foretaket som driver sandefjord havn - kan ha brutt konkurransereglene i artikkel 53 og/eller artikkel 54 i EØS-avtalen. Men for å kunne avgjøre om konkurransereglene er brutt eller ikke, må ESA gjennomføre en nærmere granskning. Derfor har ESA nå formelt besluttet å åpne sak», skriver ESA i et bakgrunnsdokument som er offentliggjort fredag.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.