Årsaken til det mulige merarbeidet er at reisesatsene i statens særavtaler som skal gjelde fra 2018, fortsatt ikke er klare.

– Vi har fått signaler om at det ikke er utelukket at en avtale vil få tilbakevirkende kraft, sier HR-selskapet Infotjenesters økonomirådgiver Espen Øren.

– Det vil i tilfelle få store konsekvenser for arbeidsgivere, som må etterberegne alle reiseregninger som er godkjent frem til avtalen er klar, forklarer han.

Øren mener det vil være enda mer dramatisk hvis også beregningsmetodene endres.

– Dersom dette skulle skje med tilbakevirkende kraft, vil omfanget av endringer arbeidsgivere må gjøre, bli formidabelt, sier Øren, som håper partene forstår konsekvensene av dette.

Megling 19. april

Det normale er at en ny avtale signeres før nyttår, men i år dro forhandlingene over én måned på overtid. 2. februar brøt samtalene mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet og hovedsammenslutningene sammen.

19. april skal tvisten løses ved megling i en særskilt nemnd satt sammen av tre dommere og under ledelse av tingrettsdommer Richard Saue, bekrefter departementet overfor NTB.

At en ny avtale ikke er klar, betyr at det inntil videre må utbetales reisegodtgjørelser etter satsene i særavtalene for 2017.

Åtte millioner i året

Det anslås at det leveres åtte millioner reiseregninger her til lands hvert år. Samtidig følger rundt 90 prosent av private arbeidsgivere satsene i statens reiseregulativ, ifølge Infotjenester.

Det betyr at anslagsvis 600.000 reiseregninger hver måned eventuelt må etterberegnes.

– Hvis vi antar at satsene økes noe, som er det mest sannsynlige, vil arbeidsgiver måtte gå gjennom alle reiser på nytt for å finne ut hva de ansatte skal ha etterbetalt, sier Øren.

Han viser til at det også vil påløpe kostnader til arbeidsgiveravgift.

– Siden satsene etter alt å dømme tidligst kommer i mai, vil dette kunne omfatte minst 2,5 millioner reiseregninger, understreker økonomirådgiveren.

(©NTB)(Vilkår)