Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester.Les mer her.

  • Populære Søk:
  • Siste stillinger
  • Lederstillinger
Vis alle stillinger

Dagens Næringsliv

Plagiat-saken i DN

Dagens Næringsliv setter en lite misunnelses­verdig rekord når vi i dag publiserer rettelser og presiseringer i tilsammen 40 artikler som har stått på trykk i løpet av de siste åtte årene. Reportasjene har stått på trykk i D2 eller Magasinet, og er skrevet av vår tidligere medarbeider Daniel Butenschøn.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

For DNs del begynte det som etterhvert ble kjent som plagiatsaken søndag 26. juli. Da ble avisens ledelse, via en twittermelding fra DN-leseren Øistein Refseth, tipset om at scener i artikkelen «Klagemuren» var plagiert fra en fem år gammel artikkel i magasinet The New Yorker. Dessverre viste det seg at tipset stemte.

De to–tre neste dagene fant både DN og enkelte av våre konkurrenter flere tidligere saker skrevet av samme reporter, der tilsvarende metoder var benyttet. Deler av teksten var direkte oversettelser av artikler som hadde stått på trykk i internasjonale tidsskrifter, mens det på trykk ble gitt et feilaktig inntrykk av at DN selv hadde intervjuet disse aktørene eller opplevd episodene som ble beskrevet.

Se listen over rettelser her

For Dagens Næringsliv er dette en alvorlig sak. Vi er avhengige av at leserne kan ha tillit til at det vi trykker er korrekt. Det er uakseptabelt å ta gamle sitater gitt til andre medier eller benytte scener som andre har opplevd, sette disse i en ny kontekst og så presentere dem som vårt eget stoff. Jeg ba derfor om at vi gransket alle reportasjer Butenschøn hadde skrevet for oss i løpet av de åtte årene han var ansatt her. Det viste seg raskt at feilene hadde stort omfang. Det var aldri tvil om at resultatet av undersøkelsene måtte publiseres. Men av hensyn til undersøkelsene, til avisens lesere og til ­Butenschøn, besluttet jeg å ferdigstille arbeidet og publisere resultatet samlet.

Dette har vært en omfattende prosess. Vi har gått gjennom 158 artikler skrevet av Butenschøn. Sakene er blitt sjekket mot norske eller internasjonale medier for å avdekke mulig plagiat. Over 100 personer er kontaktet. Vi har gått gjennom epostkorrespondanse og annet kildemateriale som er blitt gjort tilgjengelig for oss. Under­søkelsen har vært ledet av redaktør Gry Egenes.

Daniel Butenschøn har vært behjelpelig i under­søkelsen.

Det er krevende å faktasjekke artikler og intervjuer flere år etter at de er laget. Folk husker feil om samtaler, og gammel epost er borte. I endel tilfeller sier kilder det samme til flere medier. Det er vanskelig å konkludere flere år senere. Det kan derfor eksistere feil eller plagiat DN ikke har oppdaget, men det kan også være at vi i enkelte saker har konkludert for strengt i Butenschøns disfavør. Vi er takknemlige for innspill til denne saken, hvis du for eksempel mener det er feil vi ikke har funnet. Disse kan sendes til postboks@dn.no.

Funnene

De 40 tilfellene vi offentliggjør, omfatter både plagiering og det avisen mener er annet mangelfullt journalistisk arbeid. Noen av funnene vi har gjort er avskrift av mindre passasjer, andre er mer alvorlige:

Plagiat: I undersøkelsen ser vi at journalistens research som ofte har bestått i å lese andre medier, i altfor stor grad dukker opp i tekstene hans. I mange av funnene som vi offentliggjør i dag, har avisen trykket både beskrivelser, intervjuer og dialoger fra andres artikler uten å oppgi kilde. Avskriften går ofte utover den vanlige praksisen der journalister viderebringer fakta og opplysninger fra andre medier. I enkelte artikler er nesten hele artikkelen oversatt og skrevet av. I andre tilfeller er et par eller opp til syv–åtte artikler skrevet av og sydd sammen til en større dokumentar. I mange tilfeller er mindre passasjer skrevet av fra andre medier.

Manglende intervjuer: Flere av sitatene som er publisert som egne intervjuer, er ikke det. De er hentet fra skriftlige kilder som kronikker, bøker og avisartikler. Flere av de store dokumentarene vi har undersøkt, er dermed laget med svært få egne intervjuer, mens det gis inntrykk av det motsatte. Sitatene kan være flere år gamle og sagt eller skrevet i en helt annen kontekst enn den artikkelen beskriver.

Ofte har Butenschøn tatt kontakt med kildene selv og spurt kildene om sitatet er riktig – og om det er i orden at han også bruker sitatet i sin artikkel. Når mange gamle skriftlige sitater blir fremstilt som intervjuer gjort nå, blir resultatet likevel uakseptabelt. Fremgangsmåten er blitt bekreftet av flere kilder, og vi finner det igjen i de sitatsjekkene vi har fått se. Artikkelen «Slagsmålet», om det nynorske skriftspråket som er under press, er ett eksempel.

I gjennomgåelsen har vi også snakket med flere kilder som har stusset over at de er blitt intervjuet, men at sitatene likevel ble hentet fra skriftlige kilder.

Denne type kopiering fra andre mediers artikler er fremtredende i saker der kildene er utenlandske.

Artikkelen «Informasjons­dietten», om det skreddersydde internettet, sto på trykk i DN Magasinet 26. januar 2013. I artikkelen blir en rekke kilder sitert uten at Butenschøn har intervjuet dem selv. Det går ikke frem av teksten at sitatene er hentet fra publikasjoner som New York Times Magazine, Slate og Intelligent Life Magazine.

Fabrikkering: Dagens ­Næringsliv har funnet flere tilfeller der gode sitater i andre medier dukker opp i nye personers munn i DN-artiklene. I noen tilfeller blir en navngitt kilde i andre medier gjort om til anonym kilde i DN. I andre tilfeller har kilder gått med på å formulere seg slik journalisten har foreslått i sitatsjekken.

I 2011 bragte D2 en artikkel om kokkene ved diner-restauranten Tropical Breeze Cafe i Las Vegas. DNs journalist var på restauranten sammen med fotograf, men nesten all tekst er likevel hentet fra artikkelen «The Egg Men» i The New Yorker fra 5. september 2005, seks år tidligere. Sitatene til åtte kilder i New Yorkers sak er lagt i munnen på åtte nye personer i D2s sak.

Journalisten har også plassert kilder på steder de ikke har vært, på tidspunkter da de ikke har vært der.

Butenschøn skrev for eksempel artikkelen «Piratjakt i Kina» om forfalskninger for D2 høsten 2010. I denne saken fortelles det at intervjuet med opphavsrettsadvokat Joseph Simone fant sted på verdens største piratmarked i byen Shenzhen. Dette er feil. Intervjuet ble gjort i Hong Kong.

Flere ryddige saker

Dagens Næringsliv har gått gjennom flere store artikler hvor avisen ikke har funnet feil. Både saker Butenschøn skrev alene og sammen med andre journalister i redaksjonen, bærer preg av godt journalistisk håndverk. Flere kilder vi har kontaktet har gitt uttrykk for at de har fått ryddig og bra behandling av Butenschøn.

Dagens Næringsliv beklager

Den journalistiske arbeids­metoden som er avdekket i vår undersøkelse, er uakseptabel. Systematikken og det store antallet artikler med avskrift gjør saken spesiell.

Vi presenterer under en liste over de sakene der vi har funnet feil. Butenschøns artikler vil bli slettet fra nett og tilgjengelig arkiv.

Dagens Næringsliv har i kjølvannet av denne saken endret rutiner for siterings­praksis, og for faktasjekk. Våre journalister skal strekke seg til det ytterste for å gjennomføre egne dagsaktuelle intervjuer. Når de ikke får til det, skal det selvsagt krediteres.

Vi vil arbeide ytterligere fremover med å etablere rutiner og metoder som skal hindre at noe tilsvarende noen gang skal kunne gjenta seg.

Jeg beklager feilene som er gjort.

 

Rettelser og presiseringer

”Klagemuren” publisert i DN Magasinet 25.07.2015

Enkelte sitater og passasjer i artikkelen om kundebehandlere er hentet fra saken ”Standing by” av David Sedaris. Den stod på trykk i magasinet The New Yorker 9. august 2010. Journalisten flyttet en scene fra Denver flyplass i Sedaris’ sak til Rygge flyplass i DN-artikkelen.

Professor Todd Gitlin ved Columbia-universitetet er sitert i artikkelen, men Gitlin er ikke intervjuet av DN. Sitatet er hentet fra saken ”The Folk Hero Playbook” som stod på trykk i The New York Times 14.08.2010.

 

”Romprat” publisert i DN Magasinet 18.04.2015

I artikkelen om arkitekters utilgjengelige språk er arkitekturprofessor Witold Rybczynski sitert, men kan ikke huske å ha blitt intervjuet av DN-journalisten. Sitatene i artikkelen finnes i essayet ”A Discourse on Emerging Tectonic Visualization and the Effects of Materiality on Praxis” som professoren skrev for publikasjonen Slate i 2011. Grafikken ”Gjør det selv arkitektonisk dialog” er avskrift, og er trykket før i blant annet bloggen ”Life of an architect”.

En av arkitektene og en anonym kilde kjenner seg ikke igjen i sitatene.

DNs journalist har her plagiert seg selv. Den 24. desember 2013 stod artikkelen på trykk i fagbladet Arkitektnytt. Den 18. april 2015 stod en bearbeidet versjon på trykk i DN Magasinet.

 

”Slagsmålet” publisert i DN Magasinet 27.12.2014

I artikkelen ”Slagsmålet” om nynorskens tilbakegang er forfatterne Ragnar Hovland og Audhild Solberg intervjuet. De fleste sitatene deres er likevel hentet fra kronikker de to har skrevet. Hovlands sitater er i hovedsak fra kronikken ”Draumen om det normale” som stod på  trykk 11 år tidligere. Solbergs sitater er i hovedsak fra artikkelen ”Tre menn. Ei kvinne.” som stod på trykk i Syn og Segn i september 2014. DNs journalist har fått tillatelse til å bruke de gamle sitatene. Solberg og Hovland har fått sitatsjekk. Forfatter Kristine Tofte godkjente at et sitat fra bloggen hennes ble brukt. Ett av språkprofessor Finn Erik Vinjes sitater er likt en formulering Vinje brukte i en kronikk i Dagsavisen 11 år tidligere. Det lar seg ikke verifisere om sitatet er godkjent for bruk i DN.

 

“Våpentvilen” publisert i DN Magasinet 17.08.2013

I artikkelen om den mektige våpenlobbyen i USA er Wayne Lapierre, Chris Murphy og Howard Wolfson sitert i DNs artikkel, men de er ikke intervjuet av avisen. Sitatene er hentet fra andre kilder. Det har ikke lykkes DN å verifisere om sitatene er godkjent av kildene nå i ettertid.

Forfatter og journalist Dan Baum har i en epost gitt DNs journalist lov til å sitere ham fra boken «Guns gone wild», men boken blir ikke nevnt som kilde i DNs sak.

 

”Spinn eller forsvinn” publisert i DN Magasinet 20.04.2013

I artikkelen om den voksende kommunikasjonsbransjen er den danske journalisten og medieforskeren Anne-Marie Mohr Nielsen sitert. Mohr Nielsen sier at hun ikke har blitt intervjuet av DNs journalist. Noen av sitatene er sammenfallende med passasjer i en kronikk Mohr Nielsen skrev og som stod på trykk i Samtiden i 2011. I DN-artikkelen er et sitat om norske forhold lagt i Mohr Nielsens munn. Mohr Nielsen avviser at hun har sagt eller skrevet dette.

 

”Informasjonsdietten” publisert i DN Magasinet 26.01.2013

I artikkelen om skreddersydd internett er Eric Siegel, Ethan Zuckerman, Danny Cohen og Jacob Weisberg sitert, men de er ikke intervjuet av DN. Det går ikke frem av teksten at sitatene er hentet fra andre publikasjoner som The New York Times Magazine, Slate og Intelligent Life Magazine.

Sue Halpern har i epost gitt DNs journalist lov til å sitere fra artikkelen hun har skrevet for The New York Review of Books i juni 2011, ”Mind Control & the Internet”, men i DN-artikkelen står det ikke at sitatet er hentet fra The New York Review of Books. Eli Pariser er sitert, men hadde ikke tid til å bli intervjuet. Butenschøn ba om å få sitere fra et foredrag. DN er ikke kjent med om forespørselen ble besvart.

Enkelte passasjer i artikkelen er hentet fra Charles Duhiggs artikkel ”How companies learn our secrets” som stod på trykk i The New York Times Magazine i februar 2012. Andre avsnitt er hentet fra Jeffrey Rosens artikkel ”Who do online advertisers think you are?”, trykket i The New York Times Magazine 30. november 2012. Hverken Rosen eller Duhigg husker noe intervju i dag.

 

”Bivirkningen” publisert i DN Magasinet 29.12.2012

I artikkelen om stykkprisfinansiering i det norske helsevesenet er Torgeir Wyller intervjuet, men sitatet på trykk er lik en formulering i kronikken ”Tilbake til faget” som Wyller skrev i Tidsskrift for Norsk legeforening drøyt syv år tidligere, 4.februar 2004. Jørgen Skavlan var i kontakt med DNs journalist, men sitatene er like formuleringer i Skavlands kronikk ”Nå tar vi oss sammen”, publisert i Aftenposten 15. oktober 2009. Arne Refsums sitat i DN ligner på Refsums sitat i artikkelen ”Bør ikke ha innsatsstyrt finansiering på avdelingsnivå” i Tidsskrift for norsk legeforening 11. mai 2008.  Avdelingsoverlege Trond F. Aarre ved Nordfjord psykiatrisenter er sitert i DN. Sitatet i DN-artikkelen er hentet fra Aarres kronikk ”Middelet blir målet” som stod på trykk i Bergens Tidende drøyt ni år tidligere, 16. oktober 2003. I artikkelen er en rekke viktige kilder i helsevesenet intervjuet på vanlig måte.

 

”Nede for telling” publisert i DN Magasinet 13.10.2012

I en artikkel om New Public Management, som stod på trykk i DN Magasinet 12.oktober 2012 er sitat hentet fra filmen Helsefabrikken. I DN siteres en anonym kvinnelig lege slik:

” - Er det helse, trygghet, livskvalitet? Dette er mange forskjellige ting som vanskelig lar seg tallfeste uten at man taper noe. Hva er verdien av å sitte og holde noen i handa, en person i dyp krise og nød? spør hun.”

I Håvard Bustnes ’dokumentarfilm ”Helsefabrikken” fra 2011 og som har blitt vist på NRK, siteres professor Olaug Lian:

”- Er det helse? Er det trygghet? Er det livskvalitet? Glede? Det er mange forskjellige ting, og dette er ting som veldig vanskelig lar seg tallfeste uten at man taper noe.”

Og like etterpå:

”- Hva er verdien av å sitte å holde noen i hånden? En person som er i dyp krise og nød.”

Butenschøn mener at den anonyme kilden er en annen navngitt lege enn Lian.

 

”Konsernschäferen” publisert i DN Magasinet 09.06.2012

Artikkelen Konsernschäferen om falske vitnemål er inspirert av ”PhD, the easy way”, skrevet av Russel Working i Chicago Tribune i 2008. På samme måte som Working, har Butenschøn skaffet flere falske eksamensbevis via falske utdanningsinstitusjoner.

 Avslutningsavsnittet og sluttpoenget i DNs artikkel er likt artikkelen i Chicago Tribune.

David Nobles sitater i artikkelen er hentet fra boken ”Digital diploma mills”. 

 

”Michelin til massene” publisert i D2 24.08.2012

I artikkelen om verdens billigste Michelin-restaurant besøkte journalisten restauranten. Flere passasjer er likevel avskrift av artikkelen ”Unlikely Wok Stars” publisert på nettstedet Traveller.com.au.

 

”Tettbygde strøk” publisert i D2 03.02.2012

I artikkelen om verdens tettest befolkede nabolag har DNs journalist vært i Hong Kong og intervjuet flere personer. Deler av artikkelen er likevel hentet fra artikkelen ”The city solution” skrevet av Robert Kunzig i National Geographic i desember 2011.

Kunzig selv og ekspertkildene Edward Glaeser, David Owen og Shlomo Angel er sitert i D2s artikkel. Sitatene er like sitatene i National Geographic. National Geographic har intervjuet Shlomo Angel, men i D2s sak er ett av Angels sitater tillagt Edward Glaeser.

DN vet ikke om Butenschøn har innhentet tillatelse til å bruke noen av sitatene. 

 

”Sanddrømt” publisert i D2 06.05.2011

En reisereportasje fra det økologiske luksushotellet Andrere Amellal i Siwa i Egypt. D2s journalist har vært på hotellet. Flere passasjer er likevel hentet fra artikkelen ”Journey to Siwa” som stod på trykk i W Magazine i januar 2009. Andre passasjer i D2s tekst er hentet fra artikkelen ”The Modern Oasis” i tidsskriftet Travel + Leisure fra 5. juni 2009. Det er hverken henvist til W Magazine eller Travel + Leisure i D2-artikkelen.

 

”Eggimellom” publisert i D2 18.02.2011

Artikkel om kokker ved diner-restauranten Tropical Breeze Cafe i Las Vegas. D2s journalist har vært på restauranten, men nesten all tekst er hentet fra artikkelen ”The Egg Men” som stod på trykk i The New Yorker nesten seks år tidligere, 5. september 2005. Sitatene til kilder i The New Yorkers artikkel er lagt i munnen på andre kilder i D2s sak:

Restaurantsjef Scott Gutsteins sitater i The New Yorker tillegges restaurantsjef Carl Katowicy og noen ganger Larry James i D2. En anonym kokks sitater i The New Yorker blir sitater fra Clair Blackwell i D2. En grillkokks sitat i The New Yorker blir sitat fra Debbie i D2. Debbie-sitater i The New Yorker blir sitater fra en kyllingkokk i D2. Sitat fra en servitør i The New Yorker blir sitat fra Eric Rutherford i D2, Elisabeth Blaus sitat i The New Yorker blir sitat fra Martin Beierling i D2, sitat fra Stephen Kalt i The New Yorker blir sitat fra Martin Beierling i D2. Og beskrivelser fra journalisten i The New Yorker er sitater fra Larry James og Martin Beierling i D2.

Også beskrivelser som The New Yorker gir av flere navngitte kokker blir til beskrivelser av andre kokker med andre navn i D2-artikkelen.

 

”Sovepsyken” publisert i D2 04.03.2011

I artikkelen om moderne søvnmønstre er flere passasjer og kilder hentet fra saken ”The sleep industrial complex” som stod på trykk i The New York Times Magazine i november 2007. Reporteren har også intervjuet flere personer på vanlig måte.

 

”Mase fint til jul” publisert i D2 17.12.2010

I artikkelen om julehandel-kampen er flere avsnitt avskrift av artikkelen ”Tweens: A billion dollar market” i CBS News, som stod på trykk seks år tidligere, 14.12.2004.  Artikkelen er en nettversjon av en  tv-reportasje i nyhetsmagasinet ”60 Minutes”. Reportasjen beskriver hvordan åtte-åringen Sofia Mandel jobber med markedsundersøkelser blant sine unge venninner for firmaet GIA.

I D2s artikkel seks år senere dukker setninger fra artikkelen opp i munnen på en ni år gammel jente som nå kalles Cindy Mendels. GIAs sjef Laura Groppe sier det samme til D2 i 2010 som hun ble sitert på i CBS-artikkelen  i 2004. Kritiker og forfatter Juliet Schor er sitert i D2-artikkelen, også hennes sitater er like sitatene gitt til CBS News. Schor finner ikke spor av noen henvendelse fra Butenschøn i sitt arkiv.

Butenschøn sier i dag at han intervjuet Laura Groppe selv i 2010. DN har ikke lykkes i å få tak i Groppe.  

 

”Middelklassekampen” publisert i D2 24.09.2010

En artikkel om middelklasseungdom i Kina, hvordan de lever og bruker penger på vestlige merkevarer. DNs journalist har vært i Shanghai, men flere passasjer i teksten er hentet fra artikkelen ”Spending Spree” i US News fra januar 2006. En ung kvinne i D2s artikkel, Jiani Hung, sier det samme som en annen ung kvinne, Sharmin Du, sier i US News-artikkelen fire år tidligere.

I D2s artikkel beskrives en scene fra en basketballbane. En ung gutt beskrives – og siteres anonymt. De samme beskrivelsene og sitatene finnes også på en basketballbane i US News-artikkelen som ble publisert fire år tidligere. Der heter gutten som siteres Ken.

I D2 siteres det fra en pressemelding fra Nike. Det samme sitatet finnes i US News-artikkelen, men der er det den navngitte Nike-konsulenten Terry Rhoads som siteres.

 

”På lag med Jesus” publisert i D2 16.04.2010

I artikkelen om megakirkene i USA har DNs journalist vært på reportasjetur. Flere passasjer er likevel hentet fra artikkelen ”Earthly Empires” som stod på trykk i Bloomberg Businessweek fem år tidligere, i mai 2005. Dette gjelder også sitater. Professor Roger Finke ved Pennsylvania State University siteres i DN-artikkelen. Finke kan ikke huske å ha blitt intervjuet av Butenschøn. Det er også hentet en passasje fra artikkelen ”Come One, Come All” som stod på trykk i The New Yorker 12. mars 2007.

 

”Piratjakt i Kina” publisert i D2 10.09.2010

I artikkelen om forfalskninger er scenen med opphavsrettsadvokat Joseph Simone oppdiktet. Simone er plassert på verdens største piratmarked i byen Shenzhen:

”Han gyver løs på et tivolispill i verdens største piratmarked i Shenzhen”, står det i artikkelen. ”Simone ber kremmerne pelle seg vekk på klingende kinesisk”.

I artikkelen legger Simone fra seg en muldvarphammer, han blir med inn i en butikk og klapper innehaveren lett på skulderen.

”-Den triste sannheten er at dette er fremgang. Så redde var ikke piratene for fem år siden, sier advokaten og praier en drosje. Sjåføren tilbyr ham Boss-sokker”.

Men intervjuet fant ikke sted på verdens største piratmarked i Shenzen. Det fant sted i en annen by, Hong Kong. DNs journalist var i Shenzen, men ikke sammen med Simone.

 

”Byggekolosser” publisert i D2 07.05.2010

Artikkelen om de ti største arkitektprosjektene i 2010 er avskrift av saken ”Global architectural highlights, 2010” som stod på trykk i Bloomberg Businessweek i mars 2010.

 

”Fuskmaskineriet” publisert i D2 18.09.2009

I artikkelen om krisene i Formel 1-sporten har DNs journalist vært på reportasjetur i Valencia. Et lengre avsnitt er likevel avskrift av artikkelen ”Inside the scandal that rocked the Formula One Racing World” i Wired Magazine. Det er ikke kildehenvisning til artikkelen i Wired.

 

”Prins Plagsom” publisert i D2 03.07.2009

Artikkelen om prins Charles som fornærmer moderne arkitekter er avskrift av artikkelen ”In England, a royal taste that alters the landscape” som stod på trykk i New York Times 18.juni 2009.

 

”Doomgenerasjonen” publisert i D2 08.05.2009

I artikkelen om voldelige tv-spill er enkelte passasjer avskrift av artikkelen ”A game boy in the cross hairs” som stod på trykk i New York Times Magazine mai 1999.

Den amerikanske obersten David Grossman siteres i D2-artikkelen, men han er ikke intervjuet av D2. Butenschøn har skaffet tillatelse til å sitere fra forskningen som ligger ute på Grossmans nettside.

 

”AW” publisert i D2 13.02.2009

I artikkelen om Vogue-redaktøren Anna Wintour er passasjer hentet fra artikkelen ”From Venus to Minerva” publisert i Washington Monthly i april 2005. Skriftlige formuleringer fra journalisten som skrev Washington Monthly-artikkelen, Christina Larson, er blitt muntlige sitater i D2-artikkelen.

Forfatter Jerry Oppenheimer er sitert i D2, men sitater er hentet fra Oppenheimers egen bok. Hilary Alexander er sitert i D2, men det muntlige sitatet i D2 er fra Alexanders tekst ”Is there life after Vogue for Anna Wintour?”. Den stod på trykk i The Telegraph 3. desember 2008.

 

”Elskerinnens revansj” publisert i D2 02.11.2007

Mesteparten av artikkelen om kunstneres portretter av sine elskerinner er avskrift av artikkelen ”Embraced by the Artist, and Now by the collector” som stod på trykk i The New York Times i juni 2006. I D2s artikkel siteres David Norman ved Sotheby’s, men sitatet er hentet fra New York Times.

 

”11. septemberplassen” publisert i D2 09.09.2011

I artikkelen om gjenoppbyggingen ved Ground Zero på Manhattan er New York Times-journalisten Deborah Sontag sitert, men ikke intervjuet av D2.

 

”Pyramidespillet” publisert i D2 03.06.2011

I artikkelen om den egyptiske riksantikvaren Zavi Hawass har D2s journalist vært i Egypt og intervjuet Hawass. Likevel er mindre passasjer hentet fra artikkelen ”The Pharao” som stod på trykk i The New Yorker i november 2009.

 

”Rem Koolhaas” publisert i D2 15.10.2010

I artikkelen om arkitekten Rem Koolhaas har D2-journalisten intervjuet Koolhaas. Flere passasjer er tekstlike passasjer i artikkelen ”Intelligent Design” som stod på trykk i The New Yorker 14. mars 2005. Avsnitt er også hentet fra artikkelen ”Welcome to the future” som stod på trykk i The Guardian 27. august 2007.

 

”Lady Gaga – bit for bit” publisert i D2 08.10.2010

I artikkelen om artisten Lady Gaga er flere passasjer og sitater hentet fra artikkelen ”Growing up Gaga” som stod på trykk i New York Magazine i mars 2010.

 

”O, My God” publisert i D2 19.03.2010

I artikkelen om Oprah Winfrey har DNs journalist vært i Chicago. Enkelte passasjer i teksten er likevel hentet fra artikkelen ”Oprah Winfrey: The cult of Oprah” som stod på trykk i The Independent 28. oktober 2006.

 

”Skurkitekturen” publisert i D2 29.05.2009

I artikkelen om et nytt hus inspirert av James Bond er flere avsnitt hentet fra artikkelen ”James Bond: the enemy of architecture” som stod på trykk i The Guardian i november 2008.

 

”Paris Mon Amour” publisert i D2 27.03.2009

De to første avsnittene er avskrift av artikkelen “After the Pompidou, can Rogers transform the secret, shabby, divided side of Paris?” publisert i The Guardian 12.mars 2009.

 

”Stjerneskudd” publisert i D2 12.12.2008

Artikkel om paparazzi-fotograf Ron Galella. DNs journalist har intervjuet Galella. Likevel er flere passasjer hentet fra artikkelen ”The man in the bushes” som stod på trykk i New York Magazine 14. september 2008. Andre passasjer er hentet fra Galellas bok ”No pictures”.

 

”Cruiser mot evigheten”, publisert i D2 26.09.2008

I artikkelen har DNs journalist vært på cruise sammen med mennesker som forsøker å leve evig. Flere eksperter er intervjuet om temaet, men Melanie Swans sitater i artikkelen er hentet fra hennes blogg. Bioetiker Leon Kass i Bush-administrasjonen siteres, men er neppe intervjuet av D2.

 

”Tegn fra Gud” publisert i DN Magasinet 11.08.2007

I boksaken om kirkeskilt er enkelte avsnitt hentet fra bokanmeldelsen ”Instant messages” som stod på trykk i New York Times 8. april 2007.

 

”Kunstpriskoden” publisert i D2 09.05.2008

I artikkelen om prismekanismer i kunstverdenen er avsnitt hentet fra saken ”The art of pricing great art” i New York Times fra 15. november 2006.

 

“Fargemonopolet” publisert i D2 22.02.2008

I reportasjen om selskapet som har monopoler på farger har DNs journalist vært på fabrikken i New Jersey. Flere beskrivelser er likevel hentet fra saken ”Living Color” som stod på trykk i magasinet Wired i oktober 2002. Også sitater, blant annet et sitat fra designer Anne Cashill, stod først på trykk i Wired.

 

”Forretning og følelser” publisert i DN Magasinet 28.07.2007

I en artikkel om moderne lederskap er lederskapsekspert Stefan Stern intervjuet via epost. Flere av sitatene som står på trykk i artikkelen, er ikke hentet fra kommunikasjonen med Stern, men blant annet fra en kronikk Stern har skrevet i Management Today. Det er ingen kildehenvisning.

 

”Alle presidentenes penn” publisert i DN Magasinet 13.01.2007

I artikkelen om statslederes skriblerier er flere avsnitt hentet fra artikkelen ”The Doodle Bug” som stod på trykk i Sunday Times Magazine 19. november 2006.

 

”Nazikunstjegeren” publisert i DN Magasinet 30.12.2006

I artikkelen om nazikunstjeger Clement Toussaint har DNs journalist intervjuet Toussaint i Amsterdam. Enkelte beskrivelser og sitater er likevel hentet fra artikkelen ”Trader of Lost art” publisert i Sunday Times 24.september 2006 – og fra artikkelen ”The devil and the art detective” publisert i magasinet Art + Auction i juli 2003. Det er ikke henvist til de to artiklene.

 

”Kriseindustrien” publisert i DN Magasinet 02.06.2007

Avsnittet om fremveksten av kriseindustrien er hentet fra artikkelen ”The Grief Industry” som stod på trykk i The New Yorker i januar 2004, men det er ikke henvist til artikkelen.

Etterbørs Dagens Næringsliv
Bli Varslet

Ikke gå glipp av noe!

Du kan få en epost hver gang vi skriver om dette.