Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester.Les mer her.

Lederen for Pressens Offentlighetsutvalg, Siri Gedde-Dahl, mistenker bevisst trenering fra Justisdepartementet og Politidirektoratets side. Foto: Signe Dons
Lederen for Pressens Offentlighetsutvalg, Siri Gedde-Dahl, mistenker bevisst trenering fra Justisdepartementet og Politidirektoratets side. Foto: Signe Dons les mer

Medier

– Ikke bra for demokratiet

Justisdepartementet er versting på å gjøre dokumentene sine tilgjengelige, ifølge ny rapport.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

Norske departementer skal føre alle dokumenter som sendes inn ut og ut i en offentlig journal minst én gang i uken.

En ny rapport fra Pressens Offentlighetsutvalg, ledet av Siri Gedde-Dahl, hevder at 13 av 15 departementer er så trege at praksisen er å anse som både kritikkverdig og lovstridig. Verst er Justisdepartementet, som i snitt bruker 39,4 dager på å publisere et dokument i journalen. Først da kan pressen og andre danne seg et bilde av hva som skjer i departementet.

Siri Gedde-Dahl

Navn: Siri Gedde-Dahl

Alder: 56 år

Stilling: Leder for Pressens Offentlighetsutvalg

Aktuell: Står bak en ny rapport som hevder norske departementer undergraver offentlighetsloven.

Vis mer

Justisdepartementet lover bot og bedring og sier til Journalisten.no at praksisen er «noe vi definitivt ikke er stolt av».

1 Hva er konsekvensene av at departementene hindrer innsyn? 

– At saker som burde blitt offentlig kjent, ikke blir offentlig kjent. De kan jobbe i fred uten offentlig debatt. Og det er ikke bra for demokratiet. 

2 Justisdepartementet forklarer seg blant annet med at det er et av departementene med størst sakstilfang og høyest antall innsynsbegjæringer. Hva synes du om forklaringen?

– Tunge departementer som Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet greier dette helt fint. Da bør også Justisdepartementet greie det. 

3 I 2014 møttes Justisdepartementet og Politidirektoratet. I referatet understreker førstnevnte at «det er viktig at det etableres rutiner som sikrer at departement og etat kan kommunisere i en innledende fase i saker uten at det blir kjent utad». Dere skriver i rapporten at det på samme tid begynte å ta lengre tid før dokumenter ble journalført. Mistenker dere bevisst trenering?

– Ja. 

4 Ordføreren i Sandøy kommune ble nylig konfrontert av Avisen Nordre med at han brøt offentlighetsloven da han nektet å gi innsyn i rådmannens sluttavtale. Hans første svar var: «Det drit eg i. Vi skal ta vare på arbeidsgivarane». Et enkelttilfelle, eller et innblikk i hvordan mange offentlig ansatte ser på offentlighetsloven?

– Jeg tror ikke alle vil si det så spissformulert, men det er helt åpenbart at offentlighetsloven står lavt i kurs også mange steder i lokalforvaltningen.

 5 Hva er den dårligste begrunnelsen du har fått for å unnta noe offentlighet?

– Det var ikke en søknad fra meg personlig, men den verste begrunnelsen jeg har hørt er i forbindelse med et EU-direktiv. De viste til utenrikspolitiske interesser, men begrunnet i klagesvaret avslaget med faren for at det kunne oppstå politisk debatt. Offentlighetsloven er til nettopp for at det skal kunne bli debatt. 

  • Populære Søk:
  • Siste stillinger
  • Lederstillinger
Vis alle stillinger

Mest sett på DNtv nå

Etterbørs Siri Gedde-Dahl Justisdepartementet Kommunal- og moderniseringsdepartementet Politidirektoratet Pressens Offentlighetsutvalg Aktuell Medier
Bli Varslet

Ikke gå glipp av noe!

Du kan få en epost hver gang vi skriver om dette.

Anbefalte videoer