Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester.Les mer her.

Årets avis på nett og papir!

  • Populære Søk:
  • Siste stillinger
  • Lederstillinger
Vis alle stillinger
– Saken har allerede tatt altfor lang tid. For å unngå ytterligere utsettelser vil Arbeiderpartiet slutte seg til regjeringens forslag i denne omgang, sier Aps mediepolitiske talsmann, Arild Grande. Foto: Skjalg Bøhmer Vold
– Saken har allerede tatt altfor lang tid. For å unngå ytterligere utsettelser vil Arbeiderpartiet slutte seg til regjeringens forslag i denne omgang, sier Aps mediepolitiske talsmann, Arild Grande. Foto: Skjalg Bøhmer Vold les mer

Medier

Vil ha mer statsstøtte til TV 2

Kulturkomiteen på Stortinget støtter regjeringens forslag om å gi en kommersiell allmennkringkaster nærmere 138 millioner kroner i statsstøtte. Arild Grande (Ap) mener likevel summen er for lav.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

– Saken har allerede tatt altfor lang tid. For å unngå ytterligere utsettelser vil Arbeiderpartiet slutte seg til regjeringens forslag i denne omgang, sier partiets mediepolitiske talsmann, Arild Grande.

Tirsdag la en enstemmig familie- og kulturkomité på Stortinget frem sin innstilling til regjeringens forslag om kommersiell allmennkringkasting.

Blant endringsforslagene er at en avtale med en kommersiell aktør skal ha en mer begrenset avtale enn de fem årene regjeringen har foreslått.

– Dette blir en litt utvannet avtale. Derfor mener vi at den bør ha en ramme på tre til fem år. På den måten kan en ny kulturminister umiddelbart sette i gang arbeidet med en ny fremtidig avtale som ivaretar et bredere tilbud til norske tv-seere etter valget, sier Grande.

Under Esas radar

  • EØS-avtalen begrenser adgangen til å gi offentlig kompensasjon til et foretak.
  • Kjøp av allmennkringkasting for inntil 15 millioner euro kan likevel innføres uten såkalt notifikasjon til Esa (Eftas overvåkningsorgan).
  • Forutsetningen er at kompensasjonen fra det offentlige ikke anses å utgjøre noen økonomisk fordel, men i stedet betraktes som en ren betaling for en utført tjeneste.
  • Vilkårene som må være oppfylt er:

1. Foretaket må være pålagt tjenesten (lov eller avtale) og forpliktelsene være klart definert.

2. Kriteriene for beregningen av kompensasjonen må være fastlagt på forhånd på en objektiv og transparent måte.

3. Kompensasjonens størrelse må ikke overstige utgiftene til oppfyllelse av forpliktelsene.

4. Kompensasjonens størrelse må bestemmes enten etter en offentlig anskaffelsesprosedyre eller på grunnlag av en analyse av omkostningene hos et sammenlignbart veldrevet foretak.

Kilde: Vurdering av modeller for offentlig kompensasjon til kommersiell allmennkringkasting. Delutredning fra Mediemangfoldsutvalget.

Vis mer

Beløpsgrense

I stortingsmeldingen fra Kulturdepartementet, som ble lagt frem i desember, ble det satt et tak på en årlig støtte på 15 millioner euro – rundt 138 millioner kroner – til en kommersiell allmennkringkaster. Holder man seg under denne grensen, er det ikke nødvendig å kjøre en usikker og juridisk krevende notifikasjonsprosess med Esa, som er Efta-landenes overvåkningsorgan.

Til tross for at Grande varsler at Arbeiderpartiet vil slutte seg til regjeringsforslaget når stortingsmeldingen skal behandles neste uke, mener han fortsatt at beløpet er for lavt til at en kommersiell allmennkringkaster kan konkurrere med NRK.

– Arbeiderpartiets ambisjon har vært å sikre en kommersiell allmennkringkaster med et bredt tilbud til hele befolkningen, flere programmer for barn og unge, økt regional tilstedeværelse, debatt- og aktualitetsprogrammer, samt bidrag til norsk film- og tv-drama. Beløpsgrensen regjeringen har lagt opp til reduserer disse ambisjonene, sier Ap-politikeren.

– Må følge EØS-regelverk

TV 2 er den eneste aktøren som så langt har meldt sin interesse for en ny avtale. TV 2-sjef Olav T. Sandnes har selv sagt at taket er en utfordring, men at man må forholde seg til det.

Fremskrittspartiets mediepolitiske talsmann, Ib Thomsen, understreker at Stortinget må rette seg etter EØS-regelverket.

– Grandes utspill har, slik jeg oppfatter det, ikke vært belyst med noe forslag i komiteen. Man må innrette seg etter EØS-regelverket, sier Thomsen.

Han påpeker samtidig at det var bred enighet i komiteen om at en avtale med en kommersiell allmennkringkaster skal ha en begrenset tidsramme.

– Fordi det skjer så mye innenfor lineær-tv er det viktigste at det skrives en avtale med en aktør som varer tre til fem år, heller enn fem som regjeringen foreslo, sier Thomsen.

– Reduserer ambisjonene

I februar bestilte Grande en utredning fra Stortingets utredningsseksjon, for å blant annet finne ut om det er nødvendig å sette et tak.

I utredningen heter det at det basert på beskrivelsen av innholdet i den kommersielle allmennkringkastingsavtalen, ikke utelukkes at den kan oppfylle de såkalte Altmark-kriteriene, som åpner for en statsstøtte på mer enn 15 millioner euro (se faktaboks).

- Det finnes full mulighet til å gi et annet støttebeløp dersom man følger disse kriteriene. Det har ikke Stortinget blitt opplyst om, og har derfor ikke kunnet ta stilling til dette. Da får man en kommersiell allmennkringkaster som ikke har et så bredt tilbud til befolkningen som vi skulle ønske, sier Grande.

Etterbørs Stortinget Statsstøtte Kommersiell allmennkringkasting TV 2 Kulturdepartementet Medier
Bli Varslet

Ikke gå glipp av noe!

Du kan få en epost hver gang vi skriver om dette.