Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester.Les mer her.

Årets avis på nett og papir!

  • Populære Søk:
  • Siste stillinger
  • Lederstillinger
Vis alle stillinger
Skattedirektør Hans Christian Holte (til venstre) og seniorskattejurist Knut Nordrum jakter momsmillioner hos utenlandske selskaper som selger elektroniske tjenester til nordmenn. Foto: Gorm K. Gaare
Skattedirektør Hans Christian Holte (til venstre) og seniorskattejurist Knut Nordrum jakter momsmillioner hos utenlandske selskaper som selger elektroniske tjenester til nordmenn. Foto: Gorm K. Gaare les mer

Jus

Datingtjeneste fikk skattesmell på 30 mill.

Etter den søte kløe kommer den sure svie. En internasjonal datingtjeneste måtte ut med 30 millioner kroner i moms, tilleggsskatt og renter da Skatteetaten fikk napp.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

Skatteetaten har avdekket betydelige feil i momsinnbetalingen til flere utenlandske selskaper som selger apper, spill, dating- og strømmetjenester til norske forbrukere.

Skattedirektør Hans Christian Holte og seniorskattejurist Knut Nordrum vil ikke oppgi hvilke enkeltselskaper det er snakk om.

– Men et konkret eksempel er en datingtjeneste som drives fra utlandet. Gjennom kontroller har vi sett at selskapet har drevet datingsider for kunder i Norge, med en omsetning på flere millioner kroner årlig. På nettsiden oppgis at det betales moms inn til norske myndigheter, men våre kontroller viste at det ikke var tilfellet: Selskapet er ikke registrert i Norge og det betaler ikke moms, sier Holte.

Bokettersyn i utlandet

Gjennom samarbeid med myndighetene i landet datingtjenesten opererer fra, fikk Skatteetaten gjennomført bokettersyn og kunne dokumentere hvor stor omsetning datingtjenesten har hatt fra kunder i Norge. 

I stedet for å betale innkrevd moms fra kundene videre til norske skattemyndigheter, hadde datingtjenesten puttet pengene i egen lomme.

– Det viste seg at den skulle ha betalt 15 millioner kroner i moms til Norge over tre år. Dette kunne vi etterinnkreve, pluss 60 prosent tilleggsskatt og renter på fem millioner kroner, slik at det til sammen ga rundt 30 millioner kroner i ekstra inntekter til Norge, forteller Holte.

Legger seg flate

– Hva sa datingselskapet – ba det om unnskyldning?

– Gjennomgående legger alle seg flate. Det er vanskelig å komme seg unna i slike tilfeller, sier seniorskattejurist Nordrum i Skatteetaten.

– Slike saker er dårlig for omdømmet deres, så derfor møter vi som oftest en konstruktiv holdning, sier Holte.

Dette er saken

  • Utenlandske næringsdrivende plikter å beregne og betale 25 prosent merverdiavgift ved salg av såkalte elektroniske tjenester til norske forbrukere. 
  • Elektroniske tjenester er definert i merverdiavgiftsloven og omfatter blant annet digitaliserte produkter som bøker og annen tekst, film og musikk. Også innholdstjenester som programvare, applikasjoner, spill, informasjon og dating omfattes av definisjonen. 
  • En enkel registreringsordning for utenlandske selskaper (Voes – Value Added Tax on Electronic Services) ble etablert 1. juli 2011.
Vis mer

I 2011 innførte Skatteetaten en forenklet momsregistrering, Voes (Value Added Tax on Electronic Services), for utenlandske selskaper som selger elektroniske tjenester i Norge. 

Nå har myndighetene begynt å ettergå om ordningen faktisk blir benyttet og om selskapene betaler inn avgiftene de skylder.

Økte med 490 mill.

Kontrollvirksomheten resulterte i 2016 i 490 millioner kroner i økte inntekter til den norske statskassen. Erfaringene er at selskapene som blir «tatt» fortsetter å betale moms også etter kontrollen, slik at statens inntekter øker permanent.

I 2017 regner Holte og Nordrum med å gjennomføre 20 nye kontroller i utenlandske selskaper.

I en av sakene er forventet innbetaling til statskassen i 2017 på anslagsvis 150 millioner kroner.

Holte regner med at inntektene fra moms på elektroniske tjenester fra utlandet vil fortsette å øke. Kontrollene som skattemyndighetene foretar bidrar dermed til å sikre store fremtidige inntekter til statskassen, samtidig som de skaper like konkurransevilkår for norske og utenlandske næringsdrivende.

– Vi er inne på vekstområder både når det gjelder markedene som etableres her, og for oss som skatteetat. Vi snakker om digitale tjenester som beveger seg over landegrensene, og derfor er utveksling av informasjon mellom skatteadministrasjoner i ulike land viktig, sier skattedirektør Holte.

Sukker meldte fra

Morten Berg er en av gründerne bak den norske datingtjenesten Sukker.no, som drives av Berg og makkeren Morten Gulliksen i selskapet Warm Systems. 

Sukker omsetter for snaut 20 millioner kroner årlig og fikk i 2015 et driftsresultat på 7,1 millioner kroner.

– Vi har tipset Skatteetaten flere ganger om hva vi mener er en sannsynlig normalomsetning hos konkurrentene våre, sier Berg.

Han er positiv til Skatteetatens kontrollvirksomhet, fordi den bidrar til likere konkurransevilkår i datingbransjen.

– 25 prosent av omsetningen er veldig mye penger, så det blir en veldig konkurransefordel for dem som underrapporterer. Og det er litt håpløst når man fortsatt ikke kan ettergå omsetningen de utenlandske konkurrentene oppgir. Mens vi må ha åpne regnskap, trenger ikke de utenlandske selskapene å ha det. Voes burde være mer åpent, slik at man kunne gått inn og sjekket om de betaler det de skal, sier Berg.

Betaler alle skatter og avgifter

Abbie Oguntade er direktør i den internasjonale datingkjempen Match.com, som har tilstedeværelse i 25 land og har spleiset nordiske par siden 2002.

– Match.com opererer innenfor alle internasjonale og lokale reguleringer, og betaler alle pålagte skatter og avgifter i landene vi opererer i. Våre årsrapporter er offentlig tilgjengelig, svarer Oguntade, ifølge en epost, på DNs spørsmål om selskapet betaler moms.(Vilkår)

Etterbørs Skatteetaten Hans Christian Holte Knut Nordrum Apper Spill Jus
Bli Varslet

Ikke gå glipp av noe!

Du kan få en epost hver gang vi skriver om dette.