Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester.Les mer her.

Årets avis på nett og papir!

  • Populære Søk:
  • Siste stillinger
  • Lederstillinger
Vis alle stillinger
Tono-direktør Cato Strøm får dekket saksomkostninger på over seks millioner kroner etter å ha vunnet mot RiksTV i to rettsinstanser. Foto: Skjalg Bøhmer Vold
Tono-direktør Cato Strøm får dekket saksomkostninger på over seks millioner kroner etter å ha vunnet mot RiksTV i to rettsinstanser. Foto: Skjalg Bøhmer Vold les mer

Tv

RiksTV får millionkrav fra Tono

Tono vant andre rettsrunde mot RiksTV om klarering av rettigheter. Erstatningskravet kan bli flere titall millioner kroner.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

Rettighetshaverorganisasjonen Tono vant ankesaken i Borgarting lagmannsrett mot tv-distributøren RiksTV.

– Dette er veldig viktig for oss. Jeg ser ikke bort fra at motparten anker, men det er to veldig klare dommer. Og vi er naturligvis veldig glad for resultatet, sier Tono-direktør Cato Strøm på telefon fra London.

Dette er saken

Rettighetshaverorganisasjonen Tono krevde erstatning fra RiksTV for manglende klarering av opphavsrettsbeskyttede musikkrettigheter i tv-sendinger etter Åndsverkloven §2.

Saken omfatter over 20 tv-kanaler og for flere av dem går kravet helt tilbake til 2009.

Oslo tingrett kom i fjor sommer til at RiksTV foretar en selvstendig tilgjengeliggjøring og offentlig fremføring som opphaverne (opphavsmennene) skal betales for.

Tingretten dømte også RiksTV til å betale Tonos sakskostnader på 4,1 millioner kroner.

RiksTV anket til Borgarting lagmannsrett, som i en fersk dom opprettholdt Tingrettens avgjørelse.

Borgarting lagmannsrett dømmer også RiksTV til å betale Tonos saksomkostninger på to millioner kroner.

Dersom dommen blir stående vil Tono trolig fremme erstatningskrav på flere titall millioner kroner mot RiksTV.

Vis mer

Sakens kjerne er om RiksTV driver en selvstendig tilgjengeliggjøring av utenlandske tv-kanaler i Norge, og dermed også har et selvstendig ansvar for klarering av musikkrettigheter, slik rettighetshaverorganisasjonen Tono hevder.

To null til Tono

I sommer kom Oslo tingrett til at komponister og tekstforfattere representert av Tono hadde krav på vederlag fra tv-distributøren RiksTV for musikkbruk i tv-programmer helt tilbake til sommeren 2009.

Dommen fra tingretten gjaldt kanaler som TV3, Viasat4, Fem, Discovery Channel, Animal Planet, Disney Channel, National Geographic Channel, The Voice, BBC World News og Eurosport.

Disse sendes til norske seere fra utlandet, og RiksTVs oppgave er å distribuere dem til sine vel 250.000 norske kunder.

RiksTV anket tingrettsdommen, men nå har Borgarting lagmannsrett altså sagt seg enig i vurderingen i første rettsinstans: «Lagmannsretten er kommet til samme resultat som tingretten og kan i det vesentlige tiltre tingrettens merknader,» heter det i dommen.

Seks mill. i omkostninger …

RiksTV dømmes til å betale to millioner kroner til dekning av Tonos saksomkostninger i lagmannsretten.

Dette kommer på toppen av saksomkostningene fra tingretten på 4,1 millioner kroner, som RiksTV også må dekke.

… og krav på titall millioner

I tillegg varsler Tono-direktør Cato Strøm millionsøksmål dersom dommen blir rettskraftig.

– Når dette blir en rettskraftig dom, kommer det til å bli fremmet et betydelig erstatningskrav fra vår side, sier Strøm.

Da DN omtalte saken i sommer, ville ikke Tono-direktøren være presis om omfanget av et erstatningskrav:

– Det er vanskelig å si hva det vil komme på. Men det er klart at vi snakker om mange titalls millioner kroner. Men dette er altså neste steg i denne saken, sa Strøm den gang.

Anker til Høyesterett

Administrerende direktør Jérôme Franck-Sætervoll i RiksTV kommer til å anke dommen til Høyesterett.

– Den tar ikke stilling til det sentrale spørsmålet, nemlig hva som utgjør kringkasting. Etter lagmannsrettens dom er det uklart hva som er kringkasterens oppgaver og ansvar. Konsekvensene av dette har lagmannsretten ikke vurdert, skriver Franck-Sætervoll i en epost. – Lagmannsretten baserer seg på en setning i en dom fra Høyesterett, som handlet om noe annet. Vi tror ikke Høyesterett med disse setningene mente å snu opp ned på hva det er å drive med kringkasting. Det er derfor helt nødvendig at Høyesterett behandler saken og gjør det klart hvordan dette skal håndteres av aktørene i markedet.

– Frykter dere et omfattende erstatningskrav fra Tono som følge av denne avgjørelsen?

– Både kringkasterne og vi har forutsatt at det er kringkasterne som skal inngå avtaler om innholdet. Vi forutsetter at det vederlaget som kringkasterne har betalt er riktig. Hvis Tono mener noe annet, så er det primært en sak mellom dem, kringkasterne og TONOs søsterorganisasjoner. Det må antagelig foretas en tilbakebetaling av vederlag som kringkasterne allerede har betalt, før det blir spørsmål om å betale noe mer, skriver Jérôme Franck-Sætervoll i RiksTV.(Vilkår)

Etterbørs Musikk Opphavsrett RiksTV Tono Cato Strøm Tv
Bli Varslet

Ikke gå glipp av noe!

Du kan få en epost hver gang vi skriver om dette.