Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester.Les mer her.

Årets avis på nett og papir!

 • Populære Søk:
 • Siste stillinger
 • Lederstillinger
Vis alle stillinger
Kulturminister Linda Hofstad Helleland møtte forgjengeren Thorhild Widvey, som var kulturminister da de borgerlige la de rødgrønnes boklov i skuffen etter regjeringsskiftet i 2013, på NHOs årskonferanse. Foto: Skjalg Bøhmer Vold
Kulturminister Linda Hofstad Helleland møtte forgjengeren Thorhild Widvey, som var kulturminister da de borgerlige la de rødgrønnes boklov i skuffen etter regjeringsskiftet i 2013, på NHOs årskonferanse. Foto: Skjalg Bøhmer Vold les mer

Bøker

To departementer inn på teppet i Brussel

Kulturdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet er kalt inn på teppet hos overvåkningsorganet Esa i Brussel for å redegjøre for den norske bokavtalen.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

Den norske bokavtalen innebærer at forlagene fastsetter prisen på nye bøker, og at alle bokhandlere må holde denne fastsatte prisen fra utgivelsestidspunktet og frem til 1. mai året etter.

Både Efta-landenes overvåkningsorgan Esa og Konkurransetilsynet i Norge er skeptisk til avtalen.

Bokavtalen

 • Innebærer at forlaget fastsetter prisen på en ny bok. Alle som vil selge boken, må holde fast pris frem til 1. mai året etter at boken gis ut.
 • I fastprisperioden kan bokhandlerne likevel sette boken på salg, men kun med opptil 12,5 prosent rabatt.
 • Partene i avtalen, som er Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen, har fått unntak fra konkurranselovens §10, som blant annet forbyr prissamarbeid.
 • Dagens bokavtale gjelder ut 2018.
 • Forlagsbransjen argumenterer for at avtalen gir et større mangfold av bøker og hjelper frem nye forfatterskap, og sånn sett er viktig for utviklingen av norsk språk og norsk litteratur.

Kilde: Forfatterforeningen, Forleggerforeningen

Vis mer

I 2017 ble det kjent at Esa ønsker å undersøke avtalen nærmere.

Nå er det klart at representanter for både Nærings- og fiskeridepartementet og kulturminister Linda Hofstad Helleland i Kulturdepartementet blir nødt til å reise til Brussel i begynnelsen av februar for å redegjøre for saken.

– Møtet finner sted her i Brussel, hvor representanter fra både Kulturdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet vil være til stede, opplyser Ásta Sigrún Magnúsdóttir i ESAs kommunikasjonsavdeling.

Fordel eller ulempe

Forleggerne og bokhandlerne mener avtalen er til beste for forbrukerne ved at den gir et større mangfold av bøker og gjør det mulig å løfte frem nye forfatterskap.

Konkurransemyndighetene mener den tvert imot hindrer priskonkurranse og innovasjon til gode for forbrukerne blant bokhandlere og forlag.

Konkurransedirektør Lars Sørgards klare formaning til politikerne har vært: «Opphev bokavtalen».

Dagens samarbeidsavtale mellom Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen gjelder bare ut 2018. Den må derfor reforhandles i løpet av året hvis den skal videreføres.

Alternativet er å vedta en boklov som knesetter de samme prinsippene, noe Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet faktisk rakk å gjøre like før valget i 2013.

Da de rødgrønne tapte og Thorhild Widvey overtok som kulturminister, la hun imidlertid loven i skuffen – og der har den ligget siden.

Kultur, fisk og næring

Konkurransetilsynet mener avtalen strider mot forbudet mot konkurransebegrensende samarbeid i paragraf 10 i konkurranseloven.

Derfor har regjeringen i flere omganger måtte overkjøre tilsynet gjennom å godkjenne det konkurransebegrensende samarbeidet i form av en egen forskrift om unntak fra konkurranseloven.

Mens rammebetingelsene for forlag og bøker er Kulturdepartementets bord, er oppfølging av ESA-saken formelt overført til NFD, som også er ansvarlig for forskriften.

Det skriver kommunikasjonssjef Hanne Gjørtz i Kulturdepartementet i en epost.

Dette er Esa

 • Esa er Efta-landenes overvåkningsorgan.
 • Oppgaven er å sikre at EFTA-statene, Island, Liechtenstein og Norge, overholder sine forpliktelser etter EØS-avtalen.
 • Esa holder til i Brussel rundt 70 ansatte, som er delt inn i fire avdelinger: En indre markedsavdeling, en konkurranse- og statsstøtteavdeling, en juridisk avdeling og en administrativ avdeling.

Kilde: www.eftasurv.int

Vis mer

Bryr seg om e-bøker fra utlandet

Et brev Esa sendte norske myndigheter i desember viser at tilsynsorganet særlig ønsker å få belyst hvordan bokavtalens bestemmelser vil slå ut i et marked der salg av e-bøker over landegrensene blir stadig viktigere.

Svært mange nordmenn handler allerede både bøker og e-bøker fra den amerikanske netthandelsgiganten Amazon, som ekspanderer i Europa.

Ifølge ESAs konkurransedirektør Gjermund Mathisen er det avgjørende spørsmålet for tilsynsorganet om bokavtalen har innvirkning på handelen mellom EØS-landene. Har den det, mener Esa den kan være i strid med forbudet mot prissamarbeid i EØS-avtalens paragraf 53.

Mathisen mener svaret ikke er åpenbart, fordi bokavtalen gjelder bøker på norsk som ikke er gjenstand for stor handel med andre land.

– Men er innvirkningen stor nok, vil bokavtalen være i strid med EØS-avtalen, har Mathisen tidligere uttalt til NTB.

Bakgrunnen for ESAs spesialinteresse er spørsmål forsker Ronny Gjendemsjø ved Universitetet i Bergen reiste i en utredning av forholdet mellom bokavtalen og EØS-konkurranseretten i 2014. (Vilkår)

Etterbørs Bokavtalen Esa Kulturdepartementet Nærings- og fiskeridepartementet Bøker
Bli Varslet

Ikke gå glipp av noe!

Du kan få en epost hver gang vi skriver om dette.