Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester.Les mer her.

Årets avis på nett og papir!

  • Populære Søk:
  • Siste stillinger
  • Lederstillinger
Vis alle stillinger
Kultur- og idrettsminister Trine Skei Grande under spontanspørretimen. Foto: Gunnar Lier
Kultur- og idrettsminister Trine Skei Grande under spontanspørretimen. Foto: Gunnar Lier les mer

Medier

Fjerner momsen for digitale tidsskrifter

Kulturminister Trine Skei Grande hadde med seg en gladsak til åpningen av Nordiske Mediedager. Men én type medier holdes utenfor.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

- Vi varsler i revidert nasjonalbudsjett at vi går i gang med å få på plass et regelverk slik at også tidsskrifter kan få unntak fra moms på sine elektroniske utgaver. Et utvidet momsfritak må også godkjennes av ESA, sier kulturminister Trine Skei Grande.

ESA er Efta-landenes tilsynsorgan, og en ordning med avgiftsfritak for digitale tidsskrifter må godkjennes av ESA før den kan innføres i Norge.

Etter det DN forstår kan momsfritaket for digitale tidsskrifter innebære en avgiftslette på mellom 20 og 40 millioner kroner i året.

Nødvendig for innovasjon

Det viktigste argumentet for avgiftsfritaket er imidlertid at dagens ordning hindrer digital innovasjon. Det er mindre attraktivt å satse på utvikling av morgendagens digitale tjenester så lenge papir nyter godt av avgiftsfritaket og digitale produkter er momspliktig.

- Dette er et viktig neste trinn for å bidra til omstillingen i mediene. Mange mente det ville være umulig å få til et momsfritak for nyhetsmedier, men det har fungert godt og vi håper vi kan få de samme virkningene for tidsskrifter, sier Grande.

Æren for digitalt avisfritak

Trine Skei Grande har fått mye av æren for at Norge i 2016 kunne utvide papiravisenes etablerte momsfritak til også å gjelde elektroniske nyhetstjenester.

- Jeg mener dette er noe av det viktigste som er gjort for ytringsfrihet og mediemangfold på mange tiår, sa hun den gang.

Men Fagpressen, som organiserer rundt 200 tidsskrifter, ble holdt utenfor. Disse har hatt fritak fra moms på papirutgavene sine like lenge som dagsavisene, altså siden momssystemet ble innført i 1969.

Men da nyhetsmediene fikk sitt elektroniske momsfritak, ble altså Fagpressen holdt utenfor og svarte med å hyre advokat.

Ikke for ukepressen

Nå vil Trine Skei Grande innlemme tidsskriftene også.

- Hvordan skal dere avgrense hvem som blir omfattet av ordningen?

- Dette må utredes nærmere. Det enkleste blir for dem som leverer stoff i pdf- eller papir-format i dag. De vil kunne få fritak også for den elektroniske versjonen. Ellers må vi bygge på erfaringen fra nyhetsavisenes fritak, sier Grande.

- Det vil altså ikke gjelde ukepressen?

-Nei.

Hun vil ikke kommentere hvor mye avgift staten vil gå glipp av som følge av at fritaket utvides.

-Det vil avhenge av hvordan et utvidet fritak blir avgrenset. Dette må vi utrede nærmere.

- Når kan fritaket gjelde fra?

- Jeg håper det vil gå ganske fort, sier Trine Skei Grande.(Vilkår)

Etterbørs Trine Skei Grande Fagpresse Fagpressen Avgift Moms Medier
Bli Varslet

Ikke gå glipp av noe!

Du kan få en epost hver gang vi skriver om dette.