Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester.Les mer her.

Årets avis på nett og papir!

 • Populære Søk:
 • Siste stillinger
 • Lederstillinger
Vis alle stillinger
Bjørgulv Braanen har varslet at hans tid som sjefredaktør i Klassekampen er over. Men først kan han glede seg over sterk vekst i pressestøtten i år. Foto: Aleksander Nordahl
Bjørgulv Braanen har varslet at hans tid som sjefredaktør i Klassekampen er over. Men først kan han glede seg over sterk vekst i pressestøtten i år. Foto: Aleksander Nordahl les mer

Medier

Mer pressestøtte til Klassekampen, milliontap for Dagsavisen og Vårt Land

Klassekampen ligger i år an til å få 3,5 millioner kroner mer i pressestøtte enn i 2017.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

Klassekampen kan få over 3,5 millioner kroner mer i produksjonstilskudd i 2018 enn i fjor.

Den foreløpige beregningen er foretatt ut fra opplysningene fra innsendte søknader om produksjonstilskudd, fastsatt opplag og antall utgivelser for 2017, skriver Medietilsynet i en melding.

Mediestøtte

Forslaget om å frita medieselskaper fra arbeidsgiveravgift i en avgrenset periode er et forsøk på å utvide den økonomiske støtten fra staten til norsk medievirksomhet. Slik er dagens mediestøtte:

 • NRK mottar om lag 5,7 milliarder kroner årlig gjennom kringkastingsavgiften.
 • Staten skal kompensere for merkostnadene ved kommersiell allmennkringkasting med inntil 135 millioner kroner årlig de neste fem årene, dersom TV 2 og Kulturdepartementet blir enige om en avtale.
 • Pressestøtten, som formelt heter Produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier er på 313 millioner kroner i 2018.
 • Innovasjons- og utviklingstilskudd er en ny ordning som utgjør syv millioner kroner i 2018.
 • Tilskudd til lokale lyd- og billedmedier er på 19 millioner kroner i 2018.
 • Tilskudd til samiske aviser er 28 millioner kroner i 2018.
 • Distribusjonstilskudd til aviser i Finnmark er to millioner kroner i 2018.
 • Momsfritak for nyhets- og aktualitetsmedier. Effekten av momsfritaket for papiraviser ble for 2015 beregnet å innebære et provenytap for staten på 1,5 milliarder kroner. I 2016 ble fritaket utvidet til å omfatte digitale nyhetsmedier. Effekten ble anslått å ville gi staten 200 millioner kroner lavere skatteinntekt i 2016.

Kilde: Kulturdepartementet, Det norske mediemangfoldet (NOU 2017: 7)

Vis mer

Av totalt 313 millioner tilskuddskroner som fordeles på omkring 160 aviser, går nesten 212 millioner kroner til de ti største tilskuddsmottakerne.

Dagsavisen mister støtte

For Dagsavisens del ligger det an til 2,35 millioner kroner mindre i statsstøtte enn i 2017.

Sjefredaktør og administrerende direktør Eirik Hoff Lysholm i Dagsavisen sier nedgangen i pressestøtten ikke kommer til å få konsekvenser for avisen.

– Dette er helt i tråd med det vi har budsjettert. Tallene er som forventet, og vi har kompensert dette fallet med høyere digitale annonseinntekter, sier Lysholm.

Han sier avisen har lagt en strategi for gradvis å være mindre avhengig av pressestøtten.

– Det er ikke et mål i seg selv å være støtteavhengig. Vi begynte å jage digitale abonnement 1. mars i år, så butikken er mye bedre allerede, sier han.

Kan bli avvik

Medietilsynet presiserer at en rekke forhold kan gjøre at endelig tildeling avviker fra prognosen.

– Endelig tildeling blir først avklart til høsten, og vi understreker at det kan bli endringer fra den prognosen vi nå går ut med, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Slike forhold kan blant annet være at nye aviser tas inn i tilskuddsordningen, at det er oppgitt feil opplysninger i søknaden, at aviser legges ned eller skal fases ut av ordningen. Satsene for fordeling av tilskudd kan også endres av Kulturdepartementet, skriver Medietilsynet i en pressemelding.

Her er listen med alle avisene og Medietilsynets prognose for fordelingen av årets pressestøtte:(Vilkår)

Etterbørs Pressestøtte Dagspresse Klassekampen Dagsavisen Vårt Land Medier
Bli Varslet

Ikke gå glipp av noe!

Du kan få en epost hver gang vi skriver om dette.