I en pressemelding mandag morgen bekrefter A-pressen at konsernet i helgen inngikk avtale om å kjøpe Edda Media fra britiske Mecom.

A-pressen betaler 1, 725 milliarder kroner for Edda Media. Sammenslåingen av A-pressen og Edda Media vil skje så snart kjøpet er godkjent av Konkurransetilsynet. Medietilsynet vil også få saken til behandling i nær framtid.

Edda Media er Norges tredje største mediekonsern, og morselskap til 36 aviser, blant annet Drammens Tidende, Fredrikstad Blad og Varden, og 45 nettaviser.

Mecom selger seg ut av Norge fordi selskapets långivere og sentrale aksjonærer er urolige for et svakt annonsemarked i tiden fremover. De vil ha inn kontanter som kan redusere Mecoms gjeld.

Høy markedsandel
Tre aktører har vist interesse for Edda Media. Det er A-pressen, Polaris Media i Trondheim og det svenske mediekonsernet Stampen.

Konsernsjef Per Axel Koch i Polaris Media har jobbet hardt for å sikre finansiering slik at også Polaris kunne legge inn bud, men etter det DN erfarer skal flere av bankene i Sparebank 1-gruppen ha vært negative til å delta.

A-pressen har tidligere snust på Edda Media. Et forhandlingsforsøk i 2008 skar seg. Det endte med at Mecom solgte ut flere aviser, blant annet Sunnmørsposten og Romsdals Budstikke, til Polaris.

Et mediekonsern bestående av A-pressen og Edda Media vil få et samlet dagspresseopplag på 26 prosent av det norske markedet. I noen medieregioner kan et slikt konsern møte regulatoriske problemer fordi A-pressen kan få opptil 80-90 prosent markedsandel målt i papiropplag. Ifølge medieeierskapsloven er det ikke lov.

I to regioner vil A-pressen etter sammenslåingen komme over denne grensen.

– Spørsmålene knyttet til konkurranselovgivning og eierskap er ikke avklart. Her vil vi være i videre dialog med både konkurransemyndighetene og Medietilsynet, sier A-pressens konsernsjef Thor Gjermund Eriksen.

Kulturdepartementet har siden mai igangsatt en vurdering av dagens eierskapsreguleringer. Et hovedmål er å tilpasse reglene til medienes nye digitale virkelighet, fordi nettjenester ikke er med i beregningene av den enkelte aktørs posisjon i mediemarkedet.

- En god dag for norske lokalmedier
A-pressens konsernsjef mener det er en god dag for norske lokalmedier og for alle som er opptatt av lokalt mediemangfold.

- En sammenslåing av A-pressen og Edda Media er den beste måten vi kan sikre lokalmedienes interesser på - og publikums tilgang til variert lokal informasjon og journalistikk av høy kvalitet. Det lokale mediemangfoldet er helt avhengig av at vi har sterke lokale medieaktører som evner å møte konkurransen fra store nasjonale og internasjonale aktører, sier han.

Konsernsjef Karl Gunnar Opdal i Edda Media mener en konsolidering av det norske mediemarkedet er nødvendig for å sikre at norske lokalaviser utvikler seg og fortsatt kan ivareta sin samfunnsrolle på en god måte. Han er derfor fornøyd med at A-pressen nå har kjøpt Edda Media som har vært eid av Mecom Group plc siden 2006.

- Det vil styrke mediehusene i Edda Media å bli en del av en større norsk enhet, sier Opdal.

Tror på større kraft
Konsernsjefen mener salget bidrar til en utvikling som vil trygge Edda Medias aviser og nettsteder i et langsiktig perspektiv.

- Både A-pressen og Edda Media er profesjonelle medieorganisasjoner. Ved å bygge et konsern på det beste fra hver av dagens to organisasjoner, vil vi utvilsomt få større utviklings- og innovasjonskraft. Dette er bra både for våre lesere og for våre annonsører, sier Opdal.

Også LO-leder Roar Flåthen er positiv til oppkjøpet, og mener det vil sikre sterkere lokalaviser.

- Som en langsiktig eier i A-pressen er vi godt fornøyd med avtalen mellom A-pressen og britiske Mecom om kjøp av Edda Media, sier Flåthen.

- Avtalen vil styrke norske lokalaviser, arbeidsplassene og mediemangfoldet i Norge, sier han.

Venter på klarsignal
A-pressen vil i dag levere inn en full melding til Konkurransetilsynet om kjøpet av Edda. Den formelle overtakelsen av Edda Media vil først skje når tilsynet har gitt sitt klarsignal.

Samtidig vil A-pressen gå i aktiv dialog med Medietilsynet for å finne løsninger i områder der det nye konsernet vil ha sterkere posisjoner enn reglene om regionalt aviseierskap tilsier.

- Jeg tror alle ser behovet for å endre på dagens regler på dette området, og vi imøteser derfor også en konstruktiv dialog med Medietilsynet for å finne gode løsninger som vil tjene mediemangfoldet og bidra til å opprettholde sterke lokalaviser i flest mulig kommuner, sier konsernsjef Eriksen.

Les også:
A-pressen forhandler om storkjøp
A-pressen og Edda trykker sammen
Byr to milliarder for Edda Media
(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.