Dommen i saken mellom Polaris Media og Arntzen de Besche kom i Borgarting lagmannsrett i ettermiddag. Saken handler om advokatansvar i forbindelse med rådgivning ved inngåelse av avtale salg av aksjer i Finn.no as til Schibsted asa i desember 2015.

Polaris vant i fjor i Oslo tingrett, og ble tilkjent erstatning på 88,6 millioner kroner. Saken ble anket til lagmannsretten.

Ankende part var Arntzen de Besche Advokatfirma as og advokat Trond Vernegg.

Nå dømmes advokatfirmaet til å betale 100 millioner kroner i erstatning til Polaris Media, samt saksomkostninger på 2,15 millioner kroner. Polaris Media var i saken representert av advokatene Cecilie Amdahl og Sigurd Holter Torp i Advokatfirmaet Schjødt.

Leder i Advokatforeningen, Jon Wessel-Aas understreker at dersom retten først finner at det foreligger ansvarsgrunnlag, blir erstatningsbeløpets størrelse basert på hvilke dokumenterte økonomiske tap den aktuelle feilen har forårsaket.

- Jeg kan ikke uttale meg med sikkerhet om dette, men jeg kan ikke huske å ha sett en dom om erstatningsansvar for et advokatfirma for større beløp enn dette i en sak i norske domstoler, skriver Wessel-Aas.

Advokatansvar

Dommen slår fast at det er grunnlag for advokatansvar for rådene Vernegg ga til Polaris Media.

– Dommen sier at bistanden vi fikk ikke tilfredsstiller de forventningene man skal kunne ha når man henvender seg til advokat, sier konsernsjef Per Axel Koch i Polaris Media i en melding.

Ledende partner Håvard Sandnes i Arntzen de Besche sier at advokatfirmaet er skuffet over utfallet.

– Vi er skuffet over resultatet, og vil vurdere dommen med vårt forsikringsselskap, sier Sandnes.

Han bekrefter at erstatningen på 100 millioner vil bli dekket av en forsikring, og sier at spørsmålet om anke derfor vil bli tatt med forsikringsselskapet.

Finn-transaksjon

Polaris solgte seg like før jul i 2015 ned fra 10,12 prosent til 9,99 prosent i Finn. For det fikk mediekonsernet 15 millioner kroner samt en reforhandlet aksjonæravtale, som sikret Polaris Medias rettigheter til tross for at eierskapet var mindre enn ti prosent.

Etter avtalen kunne Schibsted, som da eide 90,01 prosent av aksjene i Finn, begynne å bruke overskuddene som konsernbidrag fremfor å måtte betale alt som utbytte – noe man må skatte av.

Schibsted kunne da føre konsernbidraget i Finn mot fremførbare underskudd i andre deler av konsernet og dermed spare over 100 millioner kroner bare i 2015.

Dette trodde Polaris Media at det skulle få en del av. Men slik var det altså ikke – og Polaris Media mener advokat Trond Vernegg og hans firma Arntzen de Besche har skylden, grunnet rådene Vernegg ga i dagene da transaksjonen ble planlagt.

Arntzen de Besche har tidligere sagt at selskapet er dekket av advokatansvarsforsikring.

Mener Polaris-topper burde satt seg nøyere inn i avtalen

I dommen kommer det frem at lagmannsretten vurderer det til at både konsernsjef Per Axel Koch og tidligere finansdirektør Per Olav Monseth kunne satt seg grundig inn i det gjeldende punktet i aksjonæravtalen, som det senere er blitt strid om.

«Med den betydning dette punktet hadde, burde de nok gjort det. Det fremgår av saksforholdet at de ikke satte seg ordentlig inn i dette punktet, eventuelt at de ikke forsto det, heter det i dommen.

Lagmannsretten mener derfor at Polaris Media er noe å bebreide for at misforståelsen oppsto. Men likevel mener lagmannsretten etter en samlet vurdering er klart mer å bebreide for feilen.

«Han var nærmere til å oppdage feilen enn selskapet», heter det i dommen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.