I fjor høst ble Cappelen Damm og Gyldendal dømt til å betale henholdsvis 7,3 og 6,3 millioner kroner i overtredelsesgebyr av lagmannsretten for ulovlig boikott av distributøren Interpress.

Forlagene anket saken til Høyesterett, men tirsdag kom den endelige avgjørelsen: Anken forkastes og gebyret på til sammen 13,6 millioner kroner blir stående.

Det hele startet i 2014 da kioskselskapet Reitan Convenience varslet Konkurransetilsynet. Dette utløste en razzia mot Aschehoug, Gyldendal, Cappelen Damm og Vigmostad & Bjørke. Forlagene fikk 32 millioner kroner i gebyr til sammen for ulovlig samarbeid.

I 2018 ble forlagene dømt i Oslo tingrett. Cappelen Damm og Gyldendal valgte å anke saken, men fikk gebyrene økt i lagmannsrettens dom. Forlagene anket lagmannsrettens rettsanvendelse, men fikk ikke medhold av Høyesterett. Heller ikke Gyldendals innsigelser på størrelsen av overtredelsesgebyret førte frem.

«Høyesterett kom enstemmig til at samarbeidet hadde som formål å begrense konkurransen på en slik måte at forholdet rammes av konkurranseloven § 10 første ledd,» står det i en pressemelding fra Høyesterett.

Til etterretning

– Cappelen Damm har ikke vært enig med Konkurransetilsynet i at forlagenes samarbeid hadde et konkurransebegrensende formål og anket derfor lagmannsrettens dom. Vi tar nå til etterretning at Høyesterett har kommet med siste ord, sier administrerende direktør Tom Harald Jenssen i Cappelen Damm.

– Gyldendal har vært uenig med Konkurransetilsynet og har ment at dette er en sak av stor prinsipiell betydning som det var viktig for oss å få avklart. Nå tar vi Høyesteretts dom til etterretning, sier kommunikasjonssjef Camilla Bruseland i Gyldendal.

Risikerer større tap

Gyldendal hadde en omsetning på rundt to milliarder kroner og et resultat før skatt på 47 millioner kroner i 2019. Cappelen Damm omsatte for 1,3 milliarder kroner og hadde et underskudd før skatt på 113 millioner kroner.

De to forlagene har samtidig en annen pågående sak mot Konkurransetilsynet der tapene kan bli langt større. I fjor høst varslet tilsynet gebyrer på til sammen 502 millioner kroner til Cappelen Damm, Vigmostad & Bjørke, Gyldendal og Aschehoug for brudd på lovverket om ulovlig samarbeid. Alle aktørene bestrider vurderingene fra tilsynet.

– Vi er godt fornøyd med Høyesteretts dom. Etter vår oppfatning understreker dommen at denne type samarbeid utgjør en alvorlig overtredelse av konkurranseloven, sier juridisk direktør Karin Stakkestad Laastad i Konkurransetilsynet.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.