Det kommer frem i en kjennelse fra Borgarting lagmannsrett.

Kjennelsen er i forbindelse med en sak om to ansatte, som siden mai 2018 har kjempet for å beholde jobbene sine som grafikere i Dagbladet. De to ble sagt opp i mai 2018, og saken har vært tatt opp i Tingretten, og skal opp i lagmannsretten i august.

I april begjærte imidlertid Dagbladet at de to ansatte fratrer sine stillinger, blant annet som følge av kostnadskutt i organisasjonen i forbindelse med koronakrisen. I kjennelsen fra lagmannsretten blir kostnadskuttene tallfestet til 13,5 millioner kroner for Dagbladet, og 41,5 millioner kroner for hele mediedivisjonen i Aller Media i Norge.

Kuttene skal finne sted innenfor det avvikende regnskapsåret 2020/2021.

Utelukker ikke nedbemanning

Konsernsjef i Aller Media Dag Sørsdahl bekrefter kuttene overfor DN.

– Vi vedtok et kostnadsprogram i mars for å redusere kostnadene i mediedelen av Aller Media. Det innebærer ingen nedbemanninger eller permitteringer, vi gjør det på variable kostnader, sier han.

Sørsdahl understreker at kuttene kun er knyttet til koronakrisen, og ikke ville vært gjennomført ellers.

– Kan dere utelukke permittering eller nedbemanning?

– Vi kan aldri utelukke permittering eller nedbemanning, men per dags dato har vi styrt unna det, og jobber for å unngå det.

Aller Media hadde et bruttoresultat (ebitda) på 75 millioner kroner i sitt avvikende regnskapsår fra 1. oktober 2018 til 30. september 2019.

Klubbleder: Har forståelse

Klubbleder Anders Holth-Johansen i Dagbladet sier redaksjonen har forståelse for at det må kuttes.

– Dette blir jo tatt i forbindelse med korona. Det man har kuttet i er frie midler i redaksjonen, overtid, frilansbruk og den typen ting. Vi har forståelse for at man måtte stramme inn.

Han er imidlertid bekymret for den reduserte bruken av frilansere.

– Vi er fornøyde med at man har klart å løse dette uten utsikter til noen form for nedbemanning, men vi har noen frilansere som vi anser som gode kolleger, og som har fått mindre å gjøre. Vi er bekymret for dem, og håper bedriften strekker seg langt for å vedlikeholde forholdet til dem.

Han er imidlertid ikke bitter over at det kuttes.

– Vi føler at kuttene står i forhold til tap i omsetning, og vi føler ikke at de har tatt unødig hardt i.

– Lettet

Det var altså i en kjennelse fra lagmannsretten at Aller Medias kuttplaner ble kjent. De to ansatte ble sagt opp i mai 2018, og tapte saken i tingretten i mars i fjor, men anket avgjørelsen. Mens saken pågår i rettssystemet, har de to ansatte fremdeles vært ansatt i Dagbladet og mottatt lønn.

Dette ville imidlertid Dagbladet ha slutt på. 14. april i år begjærte Dagbladet at de to ansatte fratrer sine stillinger, før den andre saken når lagmannsretten, men i kjennelsen som nå er klar vant de to ansatte frem.

Dermed får de to ansatte beholde jobbene sine frem til det blir konkludert i spørsmålet om oppsigelsens gyldighet. 18. august starter den saken i lagmannsretten.

– Begge er veldig lettet, selvfølgelig. De kunne risikert å stå uten lønn og jobb i løpet av noen dager, midt i den spesielle situasjonen vi er i om dagen. De var veldig nervøse, og overrasket over at Dagbladet kom med dette nå, sier LO-advokat Alexander Salvatore Cascio til DN.

Han representerer én av de to grafikerne som i juni 2018 saksøkte Dagbladet for å få beholde jobbene sine.

De to ansatte fastholdt i retten at det ikke foreligger en kritisk økonomisk situasjon i Dagbladet som tilsier at det er grunnlag for fratreden.

I kjennelsen skriver Borgarting lagmannsrett at det i utgangspunktet skal mye til for at en begjæring om fratreden blir tatt til følge, dersom det fremdeles pågår en sak om gyldigheten av en oppsigelse.

«Selv om avgjørelsen har budt på tvil, vurderes det ikke samlet sett å foreligge tungtveiende grunner som tilsier at det bør gjøres unntak», skriver lagmannsretten.

DN har vært i kontakt med Dagbladets ansvarlige redaktør Alexandra Beverfjord. Hun ønsker ikke å kommentere saken.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.