Styrelederne i Bergens Tidende AS, Fædrelandsvennen AS, Stavanger Aftenblad ASA og Aftenposten AS er etter forhandlinger enige om en intensjonsavtale om eiermessig integrasjon og etablering av et nytt mediekonsern omtalt som "Media Norge".

Dermed er det snart bare formaliteter som gjenstår før alle de store regionavisene er samlet i ett konsern. Alle unntatt "EØS-avisen" Adressa.

Redaksjonsklubben i Bergens Tidende har gått imot etableringen av et felles medieselskap, men klubbleder Rune Valderhaug innser at det nå nærmest bare gjenstår formaliteter før sammenslåingen er et faktum. Stemningen blant journalistene skal imidlertid loddes igjen før saken blir endelig avgjort.

– Vi skal ha saken opp på et klubbmøte før den skal endelig behandles i BTs styre, så får vi se. Men per i dag har vi ikke endret mening, sier han til NTB.

- Sikret uavhengiget
Ifølge en pressemelding sikrer intensjonsavtalen redaksjonenes uavhengighet og mediehusenes regionale forankring. Den publisistiske plattformen skal være styrende for Media Norges virksomhet, heter det.

Får godkjenne redaktør
Ifølge avtalen som nå skal legges på bordet til styrene, skal formålsparagrafene videreføres i alle mediehusene. Eventuelle endringer i disse vil kreve 90% flertall på Media Norge-konsernets generalforsamling.

Videre heter det at alle avisene kan gjøre som Bergens Tidende, å opprette en stiftelse. Denne skal kunne gis mandat til å godkjenne valg av sjefredaktør og skal verne om de publisistiske prinsippene.

En rekke begrensninger
Videre innebærer avtalen som nå skal legges frem for godkjenning en rekke formelle begrensninger.

Oppkjøpsbegrensninger: Det innføres oppkjøpsbegrensninger som regulerer at ingen aksjonær kan eie mer enn 50,1% de første to år og deretter maksimalt 65% neste fem år.

Vedtektsendringer: Eventuelle endringer av vedtektene vil kreve 75% flertall.

Ansatterepresentasjon: Konsernstyret i "Media Norge" vil etter intensjonsavtalen få tre styrerepresentanter fra de ansatte og en observatør fra de ansatte med tale- og forslagsrett. De ansatte i alle fire mediehusene vil dermed være representert i konsernstyret.

Mediehusenes styrer: I mediehusenes styrer skal tre av seks aksjonærvalgte styremedlemmer være regionale representanter inkludert styrets nestleder.

Oppretter prosjektstyre
Etter det siste mediehusets styrebehandling på mandag, vil det etter planen etableres et prosjektstyre bestående av styrelederne i de fire mediehusene og representanter fra de ansatte. Dette styret vil lede det videre arbeidet i tett samarbeid med mediehusenes redaksjonelle og administrative ledelse.

Les hele intensjonsavtalen her(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.