Gjennomsnittsnordmannen ser på fjernsyn i to timer og 21 minutter hver dag. Fire av fem nordmenn ser på fjernsyn i løpet av dagen, og det er små forskjeller mellom kvinners og menns tv-titting. Mens menn i snitt ser 145 minutter daglig, ser kvinner på TV 137 minutter.

Sammenlignet med 2001 kikker nordmenn nå et kvarter mindre på TV om dagen, viser en undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå av nordmenns bruk av ulike typer massemedier.

Unge ser mer
Til tross for nye kanaler og økt programtilbud, har det ikke vært noen stor økning i TV-seeingen de siste 10-12 åra blant befolkningen generelt. Andelen som ser på fjernsyn i løpet av dagen har økt med 3-4 prosentpoeng, og de som ser på fjernsyn ser om lag et kvarter mer per dag.

Denne økningen skyldes i første rekke at barn og unge har økt sin tid foran TV-skjermen de siste ti årene. Blant 9-15-åringene økte TV-seingen med godt over en halv time, og blant 16-24-åringene var økningen på om lag 20 minutter i perioden.

De eldste mest
Den aldersgruppa som ser aller mest på TV er helt klart pensjonistene mellom 67 og 79 år.

Hele 92 prosent av dem har sett på TV en gjennomsnittsdag, og de ser i snitt nesten tre timer fjernsyn (177 minutter). Også barn i ni til tolv-årsalderen er ivrige tv-tittere. Ni av ti ser på fjernsyn daglig. I snitt kikker barna på TV i drøyt to timer daglig.

TV-tittende trøndere
De med lavest utdanning, kun ungdomsskole, ser mest på fjernsyn, mens den gruppa som har utdanning fra universitet eller høgskole ser minst på fjernsyn daglig.

Også husholdningens inntekt spiller inn. De som tjener over 600.000 kroner ser minst på fjernsyn, mens husholdninger med inntekt under 300.000 kroner er de ivrigste TV-titterne.

Det er trønderne, tett fulgt av nordlendingene og vestlendingene, som tilbringer flest minutter daglig foran skjermen. Personer som er bosatt i Oslo og i Akershus, ser i snitt kun to timer TV daglig, omkring 20 minutter mindre enn landssnittet.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.