I denne spalten, for snart ett år siden, kritiserte jeg pressen for persondyrkingen av en svensk 16-åring som hadde lite annet å melde enn det som var å finne i grunnskolens pensum på 90-tallet. Imidlertid har Greta jobbet iherdig for å få «noen» til å hindre global oppvarming som kan gi økologisk og økonomisk ragnarok.