Fem ganger i år har Norges Bank økt styringsrenten, og aldri før har norske medier skrevet mer om renter. Men det er ikke bare styringsrente det skrives om.

– Styringsrenten omtales i om lag 6000 oppslag i år. Det som er interessant er at regjeringens forslag til innføring av grunnrenteskatt på havbruk omtales i omtrent like mange oppslag i år, sier analysesjef Benedicte M. Andersen i Retriever.

På forespørsel fra DN har hun sett på hvor mye norske medier har omtalt grunnrenteskatt.