Det er ikke bare offentlige universiteter og høyskoler som opplever sterke søkertall i år. Handelshøyskolen BI er intet unntak. De totale søkertallene for BIs masterstudier har økt med 32 prosent i 2020, sammenlignet med fjoråret. Bachelorstudiene er også populære, og her er den totale økningen på 24 prosent sammenlignet med 2019.

Handelshøyskolen BI er ikke en del av Samordna opptak, og derfor har studentene mulighet til å søke helt frem til studiestart. Søkertallene er sammenlignet mellom uke 31 i 2019 og 2020.

– De gode søkertallene er helt klart et resultat av flere års solid programinnovasjon og -utvikling, sterke faglige leveranser og en samlet evne fra hele organisasjonen til å skape gode studentopplevelser i og utenfor auditoriene. De gode søkertallene kan også tyde på at dagens unge ønsker å forberede seg på en fremtid etter korona, sier rektor ved Handelshøyskolen BI, Inge Jan Henjesand.

Tall fra Samordna opptaks hovedopptak viste at det var rekordmange, hele 108.000 som fikk tilbud om studieplass i år. Dette er en økning på 8000 fra i fjor.

Studenter krever refusjon

I mars ble det lansert en underskriftskampanje som så langt har 380 underskrifter fra BI-studenter som vil ha refusjon av studieavgiften for vårsemesteret som følge av at undervisningen ble holdt digitalt.

«En god del studenter har tatt opp store lån for å kunne studere. Ettersom covid-19 har spredt seg har undervisningen blitt online. Dette vil medføre mindre utgifter. Vi som studenter ønsker dermed å få refundert semesteravgiftene ettersom undervisningen er mindre krevende og tar mindre ressurser.», skriver de som står bak underskriftskampanjen.

Til forskjell fra eksempelvis Norges Handelshøyskole i Bergen, hvor studentene må betale semesteravgift på i underkant av 1000 kroner i semesteret, må de som studerer på BI betale 69.000 kroner årlig de tre første årene på en femårige siviløkonomstudiet. De to siste årene koster 88.000 kroner.

– Tallene gir sterke signaler om at BIs portefølje av heltidsstudier er attraktive også i vanskelige tider, sier BI-rektor Inge Jan Henjesand.
– Tallene gir sterke signaler om at BIs portefølje av heltidsstudier er attraktive også i vanskelige tider, sier BI-rektor Inge Jan Henjesand. (Foto: Fartein Rudjord)

BI-rektoren sier at læringsmålene ligger fast uavhengig om undervisning skjer digitalt eller fysisk, og at det endrede undervisningstilbudet ikke berettiger kompensasjon eller refusjon.

– Det er naturligvis veldig synd at enkelte studenter opplever frustrasjon på grunn av endringen i undervisningsform vi har vært nødt til å tilrettelegge for gjennom den svært krevende perioden de siste månedene, sier Henjesand.

Men han vil ikke gi noe kompensasjon tilbake til studentene.

– Det endrede undervisningstilbudet berettiger ikke til kompensasjon, refusjon av kursavgift eller andre kostnader, men vi tar med oss tilbakemeldinger, sier Henjesand.

Ifølge rektoren vil BI tilby et digitalt alternativ for internasjonale studenter som starter sine studier på BI, men som ikke har anledning til å komme til Norge dette semesteret.

Kombinasjonsundervisning

Studentene som starter på BI i høst vil få en kombinasjon av undervisning på campus og digitalt.

– Vi planlegger undervisningen i tråd med de foreliggende retningslinjene fra myndighetene. Vi må fortsette å holde avstand, og ivareta smittevernregler. I tilfelle smitten blusser opp igjen er vi forberedt på å gå over til kun digital undervisning om det blir behov for dette.

Henjesand sier skolen har gjort betydelige investeringer for å forbedre den digitale undervisningen.

– Både i form av pedagogisk støtte og investeringer i digital infrastruktur og vår ambisjonen er at to tredjedeler av et kurs skal gjennomføres på campus så sant det er innenfor FHI-reglene, sier rektoren.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.