- Det bør opprettes et eget brukerråd for grupper med behov for tilpasninger, mener Finn Arild Thordarson i Døves Media.

På et seminar om Digital Fjernsyn i regi av TeleFunkForum i går tok han til orde for å samle ulike grupper med særbehov til en felles kamp om et fullverdig tv-tilbud i fremtiden.

Ikke lønnsomt
- Hvis vi skal nå målet er det ikke nok å være vanlige forbrukere. For de kommersielle aktørene er det ikke lønnsomt å legge forholdene til rette for oss, men står vi sammen kan vi legge press på både de politiske myndighetene og innholdsleverandørene, sier Thordarson.

Blant tjenestene som etterlyses er en omfattende teksting av programmer, tolketejeneste, overføring fra tekst til tale og standariserte produkter som gjør det enkelt å bruke digitaltv-tjenestene.

Noen må betale
Ifølge Rolf Branderud i Norges Televisjon (NTV) er stort sett teknisk mulig å innfri behovene. Han understreker samtidig at NTV opererer i et kommersielt marked.

- Det er i hovedsak innholdsleverandørene som må sette av ressurser til dette. Det vi får etterspørsel etter kan vi levere, men noen må jo betale, sier Branderud.

Ingen konsesjonskrav
Også Sverre Fuglerud i Norges Blindeforbund er opptatt av at brukerne går sammen for å oppnå sine krav.

- Sammen må vi gå til politiske aktører, NRK og TV2 med kravene. Det ligger ingen krav om tilpasning i konsesjonen, og vi må derfor skape et press som gjør at vi får gjennomslag, sier Fuglerud.

Ansvarspulverisering
Ifølge IKT rådgiver Haakon Aspelund i Deltasenteret er det ikke bare hørselshemmede, blinde og svaksynte som blir spesielt berørt av omleggingen til digitalt fjernsyn.

Også mange bevegelseshemmede, folk med lese – og skrivevansker og flere eldre vil ha spesielle behov når fjernsynet blir digitalt. Han anslår at rundt en million mennesker vil bli berørt av dette, men frykter en ansvarspulverisering der verken utbygger, distributører eller innholdsleverandører vil legge forholdene til rette.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.