– Bruddet på god presseskikk i dette tilfellet er åpenbart, sier administrerende direktør Karl Alveng Munthe-Kaas i Kolonial.no.

19. oktober i fjor publiserte Finansavisen en lederartikkel signert ansvarlig redaktør Trygve Hegnar under tittelen «Butikker og konkurranse». Lederen gjaldt konkurransesituasjonen i dagligvarehandelen, og Hegnar kritiserte blant annet at (daværende) næringsminister hadde opprettet et ekspertutvalg for å se på innkjøpspriser i bransjer.

– Dette er en sak jeg og Trygve Hegnar er svært uenige i, derfor sendte jeg inn et debattinnlegg til Finansavisen, som ble publisert påfølgende fredag 25. oktober, sier Karl Alveng Munthe-Kaas.

Debattinnlegget var signert administrerende direktør i Kolonial.no, hadde tittelen «Hegnars angrep på konkurranseloven», og var et svar til Hegnars lederartikkel.

Men like under debattinnlegget hadde Finansavisen hektet på en redaksjonell «hale», og det er denne som er årsaken til at saken nå er blitt PFU-mat.

I halen sto det: «Svar: Innsenderen bør kanskje opplyse om at han snakker for sin syke mor, Kolonial.no, som går dårlig. Derfor ønsker/krever han bedre/lavere innkjøpspriser. Red.»

– Forsøk på å svekke vår troverdighet

– Det var denne halen jeg reagerte kraftig på. For meg virker det som et klassisk forsøk på hersketeknikk. Ufin hersketeknikk. Det var åpenbart i brevet mitt hvem jeg var og hvilket selskap jeg snakket på vegne av, og av innholdet fremgikk også Kolonial.no's posisjon i den pågående diskusjonen. Den redaksjonelle halen tjente derfor ingen annen hensikt enn å polemisere mot innholdet i vårt innlegg og svekke avsenderens troverdighet, sier Munthe-Kaas.

Han mener Finansavisens brudd på god presseskikk er spesielt grovt fordi deler av kritikken han fremførte, rettet seg mot avisens/redaktørens uttrykte meninger.

– Brukt i et spill»

Finansavisen-redaktør Trygve Hegnar sier at han ikke ønsker å kommentere PFU-klagen.

I et kort tilsvar til PFU skrev imidlertid Finansavisen dette: – Vi ser ingen grunn til å besvare klagen på vanlige premisser. PFU er her brukt i et spill fra klagerens side. Vi ble meddelt fra klageren at det ikke ville bli noen klage hvis vi enten beklaget eller hadde en samtale med Munthe-Kaas. Vi ønsket ikke å beklage og vi så heller ingen grunn til å møte Munthe-Kaas da saken, etter vår oppfatning, var godt nok belyst. «Straffen» ble da PFU-klagen, heter det i tilsvaret.

Finansavisen-redaktør Trygve Hegnar ønsker ikke å kommentere PFU-klagen mot avisen.
Finansavisen-redaktør Trygve Hegnar ønsker ikke å kommentere PFU-klagen mot avisen. (Foto: Gunnar Blöndal)

Ønsket minnelig løsning

– Dette er absolutt ikke noe spill fra vår side, understreker Munthe-Kaas.

– Ja, jeg tok kontakt med debattredaktøren i Finansavisen, siden jeg kjente ham litt fra før, for å søke en minnelig løsning. Hadde vi fått en beklagelse fra avisen, ville vi lagt ballen død og blitt ferdige med saken. Det stemmer også at jeg foreslo en samtale med Trygve Hegnar for å gi ham en bedre forståelse av vårt syn på saken. Men han var ikke åpen for hverken en beklagelse eller en samtale. Da valgte vi å ta saken til PFU, sier han.

Saken blir behandlet i PFU 26. februar.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.