Før påske vedtok Stortinget at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) skal kunne samle inn lagre, systematisere og analysere hva befolkningen kommuniserer på internett, i sosiale medier, kommentarfelt og andre fora – til bruk for etterretningsformål.

Det gjelder helt uavhengig av om den enkeltes aktivitet er ulovlig eller utgjør noen sikkerhetstrussel.

Stortinget har også nylig vedtatt at Forsvarets etterretningstjeneste (E-tjenesten) skal kunne samle inn, lagre og søke i data om og dels innholdet i elektronisk kommunikasjon som passerer Norges landegrenser.