En restaurantdriver ved Youngstorget er lut lei av at et stort partytelt sperrer henne inne. Hun klager til Aftenposten, som ber den ansvarlige etaten i Oslo kommune om en kommentar. Bymiljøetaten vil ikke stille til intervju, men sender epost.

NRK vil spørre Justisdepartementet om vilkår for trosflyktninger. Departementet vil ikke stille til intervju, men svarer på epost.

Rødt-politiker Mímir Kristjánsson kritiserer Nav for å være for strenge, og at det er for vanskelig å få hjelp.