I 2018 ble Cappelen Damm, Gyldendal og Aschehoug dømt i Oslo tingrett for å ha utvekslet konkurransesensitiv informasjon. Konkurransetilsynet mente dette førte til en boikott av distributøren Interpress.

Cappelen Damm og Gyldendal valgte å anke saken, men fikk ikke medhold, ifølge en fersk dom fra Borgarting lagmannsrett.

Lagmannsretten hever også overtredelsesgebyrene fra tingrettens dom, som betyr at Cappelen Damm må betale 7,2 millioner kroner, mens Gyldendal må ut med 6,3 millioner kroner.

Kollektiv boikott

Tom Harald Jenssen, administrerende direktør i Cappelen Damm kommenterer saken slik:

– Lagmannsretten har avgitt en dissensavgjørelse. Det er utrolig å se hvor rett på mindretallet er. Flertallet følger en dom som er tatt ut av sin sammenheng og skaper dermed feilslutninger. Vi vil gå grundig gjennom dommens premisser for å vurdere om den skal ankes til Høyesterett.

Camilla Bruseland, kommunikasjonssjef i Gyldendal ASA, sier til DN at de nettopp har mottatt dommen og skal bruke tid på å sette seg inn i den.

– Har derfor ingen ytterligere kommentarer, skriver Bruseland.

«Flertallet har ovenfor konkludert med at samarbeidet har bestått i informasjonsutveksling om framtidig valg av distributør og en avtale – en felles vilje – om kollektiv boikott av Interpress,» står det i dommen.

I tillegg må de betale sakskostnader på rundt 850.000 kroner hver. I utgangspunktet var Konkurransetilsynets gebyrer på henholdsvis 9,1 og 7,9 millioner kroner. De ble ilagt overtredelsesgebyrer etter brudd på konkurranseloven om kollektiv boikott.

– Vi er fornøyd med dommen som understreker at denne type overtredelser utgjør en alvorlig overtredelse av konkurranseloven. Flertallet slutter seg til tilsynets oppfatning om at det er tale om en særlig grov overtredelse, og viser til at den kollektive boikotten rettet seg mot én av to aktører i et marked hvor den eneste reelle konkurrenten var et foretak hvor samtlige forlag hadde eierinteresser. Vi er også tilfreds med at lagmannsretten hever gebyrene i forhold til tingrettens dom, sier juridisk direktør Karin Stakkestad Laastad i Konkurransetilsynet i en pressemelding.

Dommen er avsagt under dissens.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.