«Etter tilsynets foreløpige vurdering har disse aktørene samarbeidet ulovlig ved å dele konkurransesensitiv informasjon om blant annet fremtidige bokpriser og utgivelsestidspunkt.», skriver Konkurransetilsynet i en pressemelding torsdag.

De varslede gebyrene på til sammen 502 millioner fordeler seg slik:

  • Gyldendal ilegges et gebyr på 202,4 millioner
  • Cappelen Damm ilegges et gebyr på 151,9 millioner
  • Forlagshuset Vigmostad Bjørke ilegges et gebyr på 93,4 millioner
  • Aschehoug ilegges et gebyr på 50,8 millioner
  • Bokbasen ilegges et gebyr på 3,89 millioner.

DN skrev i 2018 at Konkurransetilsynet gikk til razzia mot de fire forlagene i januar for to og et halvt år siden. Avdelingsdirektør Gjermund Nese i Konkurransetilsynet forteller til DN at de gjorde et omfattende beslag i razziaen. Siden har gjennomført en rekke avhør før de nå har truffet sin foreløpige konklusjon.

– Svært alvorlig

Tilsynet skriver videre at forlagenes morselskap holdes solidarisk ansvarlig.

– Vi ser svært alvorlig på denne typen ulovlig samarbeid, noe størrelsen på de varslede gebyrene understreker. Vår foreløpige vurdering er at forlagenes utveksling av informasjon er egnet til å begrense konkurransen ved å gjøre det mulig å koordinere bokpriser, utvalget av bøker og tidspunkt for utgivelse til skade for forbrukerne, sier avdelingsdirektør Nese i pressemeldingen.

Konkurransetilsynet mener at samarbeidet har hatt til formål å begrense konkurransen i strid med loven. Informasjonsutvekslingen skal ha foregått Bokbasens bokdatabase Mentor forlag. De fire forlagene har alle eierandeler og styrerepresentasjon i Bokbasen.

Bestrider vurderingen

Alle dem aktørene bestrider vurderingene fra tilsynet. Gyldendal skriver i en børsmelding at de vil «gå i dialog med Konkurransetilsynet om saken.»

Gebyret til Gyldendal på 202,4 millioner tilsvarer mer enn selskapets samlede resultat før skatt de siste tre årene. Gyldendal er den eneste av aktørene som er børsnotert, men aksjen er svært lite likvid, og har ikke blitt handlet på Oslo Børs i dag.

– Vi er både uenige i og overrasket over tilsynets foreløpige hypoteser. Bokbasen er en digital katalog over utgitte og planlagte utgivelser som brukes av alle forlag og bokhandlere i Norge, og inkluderer offentlig kjent informasjon. Bokbasen er viktig for mangfoldet og konkurransen i Norge fordi den gjør at 100 000 titler er tilgjengelige for salg til norske boklesere. Bokbasens formål, og vår deltakelse, har aldri hatt til hensikt å begrense konkurransen i markedet. Realitetene er snudd helt på hodet, sier Mads Nygaard, konsernsjef i Aschehoug.

Også Vigmostad Bjørke bekrefter at de har mottatt varselet.

– Vi bestrider vurderingene til Konkurransetilsynet. Dette varselet er langt som et uår og vi må lese gjennom det får vi kan si noe mer, sier forlagssjef Arno Vigmostad i Vigmostad Bjørke.

Administrerende direktør Tom Harald Jenssen kommenterer anklagene slik:

– Konkurransetilsynet gjør i varslet gjeldende at Cappelen Damm sammen med andre forlag har brukt Bokdatabasen as som et verktøy for markedsovervåking av priser og utgivelser. For Cappelen Damm fremstår en slik virkelighetsbeskrivelse som fullstendig absurd, sier han.

Pågått siden 2009

Ifølge tilsynet har de forlagene lagt inn informasjon om fremtidige priser i databasen, og vært kjent med at andre forlag kan hente ut denne informasjonen. Nese forteller at de mener det har pågått siden 2009 for noen av partene.

– Det er en grunnleggende forutsetning for konkurransen at konkurrenter opptrer uavhengig av hverandre. Ofrene i en sånn sak er forbrukeren som lider under manglende konkurranse, sier Nese.

– Informasjonsutveksling som omfatter fremtidige priser er i kjernen av hva som anses som skadelig for konkurransen, og kan føre til at forbrukerne må betale høyere priser, sier prosjektleder Jan Petter Fedje i Konkurransetilsynet i pressemeldingen.

Tilsynet understreker at vurderingene som presenteres i varselet er foreløpige, og at det ikke er fattet et endelig vedtak i saken. De varslede aktørene har frem til 24. november på seg til å inngi sine merknader til varselet.

Også i 2016 ila Konkurransetilsynet et gebyr til de fire forlagene for ulovlig samarbeid. Den gangen var det på til sammen 32 millioner kroner. Denne gangen er det langt større.

Nese forteller at det er tre ting som avgjør størrelsen på gebyr: Selskapenes omsetning, hvor grov overtredelsen er, og hvor lenge den har pågått.

– Her har selskapene høy omsetning, overtredelsen er grov, og den har pågått lenge, sier han.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.