NHST Media Group, selskapet som blant annet eier Dagens Næringsliv, er hardt rammet av koronakrisen. Likevel har selskapet sikret et positivt resultat for årets andre kvartal.

Dette skyldes hovedsakelig to ting:

  • I forbindelse med bortfallet av annonseinntekter som følge av koronasituasjonen, vedtok NHST omfattende kostnadsreduksjoner, som selskapet regner med vil spare inn 100 millioner kroner i løpet av 2020
  • NHST solgte i juni avisen Morgenbladet til Mentor Medier, med en regnskapsført gevinst på 4,3 millioner kroner

– Utviklingen har vært bedre enn det vi fryktet i første kvartal da vi la prognoser for 2020 basert på koronaeffekter og oljeprisfall. Det er gledelig, sier konsernsjef Hege Yli Melhus Ask til DN.

Annonsefall

Siden koronapandemien for alvor traff Norge, opplevde så å si samtlige mediehus et voldsomt bortfall av annonseinntekter. Sammenlignet med andre kvartal i 2019 opplevde NHST et inntektsfall på omtrent 31 millioner kroner. Det tilsvarer et fall på om lag ti prosent.

– Hvor mye av dette skyldes bortfall av annonseinntekter?

– Alt, sier Ask, og legger til:

– Inntektene faller 31 millioner i kvartalet, og reklameinntektene faller 38 millioner.

Hun fremholder imidlertid at utsiktene i annonsemarkedet ser lysere ut fra og med juni.

– Det er rekordhøy etterspørsel etter nyheter, og vi har levert noe av den beste journalistikken på lenge i dette kvartalet.

Egenkapitalen bedret

NHST har vært på eiersiden til Morgenbladet siden 2013, og ble i 2016 majoritetseier med 90,8 prosent av aksjene i avisen. 30. juni skiltes imidlertid Morgenbladet ut av NHST-konsernet, og gikk i stedet inn i Mentor Medier, som betalte 40 millioner kroner for avisen.

Dette ga altså en regnskapsmessig gevinst på 4,3 millioner kroner.

– Det var riktig å selge Morgenbladet, mens vi fokuserer på næringslivspublikasjoner og næringslivsrelaterte tjenester. Det er selvfølgelig hyggelig med gevinst når man selger noe, men det er ikke årsaken til at vi solgte.

I tillegg har konsernet fått med seg aksjonærene på en emisjon som bidrar med 50 millioner kroner ekstra i egenkapital.

Dette gjør at egenkapitalsituasjonen til NHST, som fra før var kraftig tynget etter nedskriving av goodwill – altså verdien av et selskap utover de bokførte verdiene – i første kvartal, knyttet til det franske datterselskapet Mention.

– Sover du bedre nå som egenkapitalsituasjonen er bedre?

Jeg har ikke sovet dårlig på grunn av egenkapitalen. Det vi har vært tydelige på, er at det er likviditetssituasjonen som er aller viktigst i koronatider. Den har vi vært tilfredse med hele veien, og den er styrket i andre kvartal.

Bruttoresultat på over 20 mill.

Med driftskostnader på 246,7 millioner kroner – ned fra 273,6 millioner i samme kvartal i fjor – endte bruttoresultatet (Ebitda) på 23,4 millioner kroner i kvartalet. Tar man høyde for ordinære avskrivninger, endte imidlertid driftsresultatet på 7,7 millioner.

Netto finansinntekter på minus 6,2 millioner gjør at resultatet før skatt endte på 1,5 millioner.

Dette gjør imidlertid ikke opp for det massive underskuddet i årets første kvartal, da nedskrivingen av Mention førte til et resultat på -83,5 millioner kroner før skatt.

Så langt i år er NHST altså 82 millioner kroner i minus.

NHST kjøpte Mention av selskapet Saab i 2018 for 14 millioner euro (tilsvarende om lag 130 millioner norske kroner) i 2018. Teknologiselskapet driver blant annet medieovervåkning og analyse, også på sosiale medier.

Så langt må oppkjøpet anses som et bomkjøp, og selskapet ble nedskrevet med 80,6 millioner kroner i første kvartal.

– Vi hadde mål om større vekst enn det vi har lykkes med – også påvirket av Covid-19 – men vi har tilpasset selskapet situasjonen, og har tro på at Mention har en god konkurranseevne og inntjeningspotensial på lang sikt, sier Ask.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.