«Denne illustrerte og tilpassede utgaven er så engasjerende og effektiv at det er lett å se for seg at den erstatter «Dagboken» i klasserommene og blant unge lesere», skrev New York Times i sin bokanmeldelse av Ari Folmans illustrerte versjon av «Anne Franks dagbok» da den kom ut på det amerikanske markedet for fire år siden.