Da koronapandemien for alvor brøt ut i mars 2020, ble det full stopp for Live Nation Norway. Men pengene rant ikke ut av selskapet av den grunn. Konsertarrangøren var nemlig en av aktørene som nøt godt av regjeringens kompensasjonsordning for kulturlivet.