NHST Media Group, selskapet som blant annet eier Dagens Næringsliv, er hardt rammet av koronakrisen. Dette gjenspeiles i rapporten fra årets første kvartal, der konsernet gikk med et dundrende underskudd på 83,5 millioner før skatt.

– Inntektene i første kvartal er sterkt påvirket av koronakrisen og oljeprisfallet. Vi hadde en god start på året sammenlignet med i fjor, sier konsernsjef Hege Yli Melhus Ask.

Mye av dette skyldes nedskriving av goodwill – altså verdien av et selskap utover de bokførte verdiene – knyttet til det franske datterselskapet Mention. Før avskrivinger og nedskrivninger hadde NHST et driftsresultat (Ebitda) på 3,6 millioner kroner.

– Komfortable med situasjonen

NHST kjøpte Mention av selskapet Saab i 2018 for 14 millioner euro (tilsvarende om lag 130 millioner norske kroner) i 2018. Teknologiselskapet driver blant annet medieovervåkning og analyse, også på sosiale medier.

Nedskrivingen i regnskapet gjør at NHST har en negativ egenkapital på minus 22,6 millioner kroner. NHST har ikke hatt negativ egenkapital de siste fem årene, opplyser Melhus Ask.

– Den reelle egenkapitalen gjør at styret og ledelsen er komfortable med situasjonen, og nedskrivingen påvirker ikke likviditeten vår.

Nedskrivingen skyldes et utfordrende marked som følge av koronasituasjonen.

– Hadde det ikke vært for koronakrisen, hadde vi vært godt fornøyde med første kvartal. Da hadde vi heller ikke hatt den nedskrivingen.

Sterk start på året

NHST har de siste årene vært tynget av svake resultater. 2019 var preget av store omstillinger, blant annet en bemanningsreduksjon på 25 årsverk i Dagens Næringsliv. For hele året 2019 endte selskapet med underskudd. Melhus Ask opplyste tidligere i år at farten inn i 2020 var god.

Så kom koronapandemien, som blant annet førte til langt lavere annonseinntekter for NHSTs norske publikasjoner. Dermed endte inntektene i første kvartal på 281,2 millioner kroner, ned fra 291,3 millioner kroner for samme periode i 2019.

Selskapene i konsernet har gjennomført tiltak for å redusere kostnader og driftskostnadene ble kuttet til 277,7 millioner i første kvartal, mot 297,8 millioner for første kvartal i 2019. I mars og april vedtok NHST å iverksette tiltak for å redusere kostnader i konsernet med over 100 millioner kroner for å kompensere for negative effekter av koronapandemien og oljeprisfallet

– Nå vet vi jo ikke hvordan bildet blir eller hvor hardt koronakrisen vil treffe oss, men det jeg er fornøyd med at vi har gjort så store grep som vi har. Vi vil at de ulike selskapene i konsernet skal klare å beholde sine ledende posisjoner, og det har vi investeringsvilje til å sikre at skjer, sier Melhus Ask.

Segmentet «norske publikasjoner» som består av Dagens Næringsliv og Morgenbladet, hadde samlede driftsinntekter på 146,9 millioner kroner, med et driftsresultat (Ebitda) på 4,8 millioner i første kvartal. Dette er en økning i driftsresultat fra året før, da resultatet var 0,7 millioner kroner. Det til tross for et fall i driftsinntekter på ti millioner, fra 156,9 millioner i første kvartal 2019 til 146,9 millioner i 2020.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.