NHST, som blant annet eier Dagens Næringsliv, har vært på eiersiden til Morgenbladet siden 2013, og ble i 2016 majoritetseier med 90,8 prosent av aksjene i avisen. De øvrige aksjene i Morgenbladet eies av Stiftelsen Fritt Ord og as Forlagsfinans.

Nå skilles Morgenbladet ut av NHST-konsernet, og går i stedet inn i Mentor Medier, som betaler 40 millioner kroner for avisen. Morgenbladet går nå inn i samme konsern som Dagsavisen og Vårt Land.

– Gir gevinst

– Kostprisen var 32,2 millioner, så dette gir en gevinst. Men det er ikke hovedårsaken til at vi selger. Bakgrunnen er at vi fikk en henvendelse fra Mentor Medier, som kom samtidig som vi diskuterte videre retning for konsernet. Det var en vanskelig beslutning som vi brukte tid på, men kom frem til at det var riktig for både Morgenbladet og NHST, understreker NHSTs konsernsjef Hege Yli Melhus Ask overfor DN.

Hun sier at dialogen med Mentor Medier oppsto på starten av året.

Vi er veldig godt fornøyde med at Morgenbladet blir en del av Mentor Medier. Vi ønsker å være det beste eiermiljøet for medieselskaper med ulike verdimessige og ideologiske ståsteder. Morgenbladet har lange tradisjoner som en viktig stemme i den offentlige debatten, en posisjon avisen har befestet ytterligere de siste årene. Vi ser frem til å bidra til videreutvikling av Morgenbladet basert på avisens eksisterende profil, sier Per Magne Tveiten, konsernsjef i Mentor Medier.

Inn i konsernledelsen

Samtidig går Morgenbladets sjefredaktør Sun Heidi Sæbø inn i konsernledelsen i Mentor Medier. Sæbø tok over som ansvarlig redaktør i avisen i 2019, da forhenværende redaktør Anna B. Jenssen trakk seg, etter en konflikt med de ansatte i avisen.

Konflikten ble for alvor utløst da alle de ansatte i Morgenbladet fikk tilbud om sluttpakke, og beskjed om at avisen skulle kutte åtte millioner kroner. Redaksjonsklubben i avisen reagerte med å erklære mistillit til redaktør Anna B. Jenssen, samt styreleder Amund Djuve, som også er sjefredaktør i Dagens Næringsliv.

– Når Mentor Medier nå går inn i selskapet, er jeg overbevist om at vi får eiere som er opptatt av å sikre og videreutvikle Morgenbladets unike posisjon som en intellektuell og meningsbærende avis. Våre kommende eiere har vist at de er villige til å satse på nisjeaviser som setter samfunnsoppdraget høyt, og vi har derfor stor tro på at de forstår viktigheten av å hegne om Morgenbladets egenart om avisen skal lykkes også i fortsettelsen. Så vil jeg gjerne få takke for et profesjonelt, lærerikt og godt samarbeid med NHST i den tiden jeg har vært i Morgenbladet, sier Sæbø.

– Har vært turbulente tider

Leder for redaksjonsklubben i Morgenbladet Jo T. Gaare sier til DN at han synes overgangen er spennende.

– Vi kjenner ikke til Mentor Medier så godt, men det ser ut til at de ser at Morgenbladets egenart er viktig å bevare som selvstendig avis. Det blir interessant å komme inn i et avishus med andre meningsbærende aviser, og som har en kultur for det fra før.

– Blir det deilig å skilles fra konsernet man nylig hadde en opprivende konflikt med?

– Det er ikke til å legge skjul på at det har vært turbulente tider innimellom, og vi er glad for at sjefredaktøren vår nå har fått en plass i konsernledelsen.

NHST-sjef Melhus Ask understreker at konflikten ikke påvirket valget om å selge.

– Nei, det har det ikke. Jeg opplever at dialogen mellom konsernet og redaksjonen i Morgenbladet er god, og at det har vært en positiv utvikling etter den krevende perioden i høst. Så det har ikke påvirket beslutningen.

– Kan være stolte

Gjennomføring av avtalen vil skje etter en formell selskapsgjennomgang (due diligence), samt avklaring av spørsmål knyttet til forkjøpsrett. Melhus Ask sier at det var en vanskelig beslutning å selge Morgenbladet, men at det er riktig og naturlig.

– Morgenbladets medarbeidere og ledere kan være stolte av det de har fått til de siste årene. Dette var ingen enkel beslutning. Men etter at Mentor Medier tok kontakt, gjorde vi en grundig vurdering, med utgangspunkt i NHSTs fremtidige strategi. Når vi nå selger Morgenbladet får Norges eldste riksavis et nytt, godt hjem, der de kan befeste og utvikle sin posisjon som den ledende avisen for intellektuelt nysgjerrige. Samtidig kan NHST konsentrere innsats og investeringer mot næringslivs- og nisjepublikasjoner i Norge og globalt, i tillegg til publiserings- og medieovervåkingstjenestene våre, sier Melhus Ask.

For ordens skyld: Journalist Henrik Giæver leverer ukentlig kviss til Morgenbladet, men har ingen tilknytning til redaksjonen utover det.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.