Oktober 2019 inngikk NRK forlik i lagmannsretten med en frilanstekster knyttet til kanalen ved å tilby ham fast ansettelse – og forpliktet seg samtidig til å gjennomgå arbeidsforholdene til flere i lignende situasjon. Frem til 2016 har NRK hentet tekstetjenester fra frilansere og byråer, og ikke hatt egne ansatte tekstere.

Da teksteren tok ut søksmål mot kanalen, hadde han hatt NRK som eneste oppdragsgiver i nesten tyve år, og levert tekstetjenester for dem siden 90-tallet.

Denne uken ble det derfor sendt ut 17 tilbud om faste stillinger.

– I utgangspunktet mener NRK at ingen her har hatt krav om fast stilling, men vi ser at noen tekstere har tettere tilknytning til NRK enn andre. Vi har ikke ønsket den situasjonen, så da ser vi behovet for å lage et tydeligere skille, sier redaksjonssjef for programpresentasjon Tor Sigbjørn Pundsnes.

Avviser at NRK har opptrådt uryddig

Samtidig med jobbtilbudene går NRK bort fra frilansløsningen slik den er i dag. Fra og med oktober skal mellom 30 til 40 tekstere regnes som selvstendig næringsdrivende, og fakturere kanalen for oppdrag i stedet for å motta lønn.

NRK opplyser at de har lagt vekt på om den enkelte bruker deres utstyr, har en bruker i NRK-systemet, har hatt arbeidsplass i NRKs lokaler og når man begynte med oppdrag for kanalen, for å avgjøre hvem som fikk tilbud om jobb.

– Har NRK opptrådt uryddig i denne prosessen?

– Nei, jeg mener vi har vært tydelig på at teksterne er oppdragstagere, men jeg ser behovet for et tydeligere skille, sier Pundsnes.

Etter Kringkastingsloven er NRK lovpålagt å tekste sine programmer for å gjøre dem tilgjengelig for alle grupper i samfunnet.

– Men vi er ikke lovpålagt å ansette alle arbeidsgrupper som jobber for NRK, sier Pundsnes.

– NRKs oppdrag er definert av NRK plakaten, lover og vedtekter. Og NRK har eksempelvis også et krav om å sette ut produksjoner til eksterne aktører.

«Teksting er del av kjernevirksomheten»

Trine Steen leder Norsk Tjenestemannslag i NRK, og snakker på vegne av de teksterne som er organisert hos dem. Steen forteller at deres oppfatning er at teksting av programmene er en del av NRKs kjernevirksomhet, og at kanalen derfor burde ansatt tekstere både tidligere og i et større omfang.

– Det er snakk om faste oppgaver, og da er vårt syn at det skal være faste ansatte som løser dem, sier Steen.

– Hvorfor har ikke frilanserne søkt om fast stilling tidligere?

– Det synes jeg er vanskelig å svare på, på vegne av dem, men de har hatt en stabil inntekt og rett og slett ikke tenkt at det er en mulighet. Det er ikke blitt lyst ut noen stillinger som tekster for NRK, bare utgitt oppdrag.

Hun forteller at det nå hersker usikkerhet både hos dem som er blitt tilbudt jobb, og blant dem som har fått avslag på sine krav. De ansatte har spørsmål om lønn, arbeidssted og turnus, mens de som nå blir selvstendig næringsdrivende oppretter foretak.

«Vil ikke få dårligere vilkår»

– Det er enda mye som må avklares, sier Steen som forteller at NTL vil følge opp teksterne som ikke fikk jobb videre. NTL mener NRK får de avviste teksterne til å opprette foretak, så de ikke kan fremme krav om jobb senere.

– Det at de som ikke har fått jobb nå må fakturere NRK gjennom egne foretak er ikke diskutert med oss. Det vil gjøre vilkårene verre for dem som ikke har faste ansettelser, sier Steen.

Pundsnes fra NRK avviser at dette er motivet.

– Overordnet så ønsker vi en ryddig situasjon, der det ikke er noe tvil om man er fast ansatt eller oppdragstager. Det tenker jeg er i alles interesse, sier han.

Pundsnes sier at den nye løsningen heller ikke vil gi dårligere arbeidsvilkår:

– Det er allerede tekstere som fakturerer som selvstendig næringsdrivende og vi ønsker å ha en felles arbeidsflyt, men det viktigste er at vi får et tydelig skille mellom fast ansatte og oppdragstagere så vi unngår å havne i tilsvarende situasjon i fremtiden.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.