I 2018 skrev Dagens Næringsliv at minst 320 millioner falske avspillinger av Beyoncé- og Kanye West er blitt lagt til Tidals lyttertall.

Noen måneder senere satte Økokrim i gang en etterforskning av databedrageri i strømmetjenesten og 13. januar 2019 bekreftet Økokrim at enheten etterforsker databedrageri i Tidal.

I en fersk kjennelse fra Høyesteretts ankeutvalg kommer det for første gang frem at Tidal har status som mistenkt for grovt databedrageri. Ifølge kjennelsen har Tidal hatt status som mistenkt siden 21. juni 2019.

Tidal har hele veien nektet for at selskapet har hatt noe med databedrageri å gjøre.

DN har vært i kontakt med advokat Fredrik Berg i Fend, som representerer Tidal. Han ønsker ikke å kommentere saken. DN har stilt Tidal spørsmål om kjennelsen og om det at selskapet har status mistenkt, men ikke enda fått svar.

Det var Rett24 som først omtalte kjennelsen fra Høyesterett.

Får ta beslag

Den konkrete saken som har vært behandlet i rettssystemet denne gang går på om Økokrim kunne ta beslag i dokumenter som gjelder Tidals strømmeplattform og forretningsmodell, til tross for at dokumentene inneholder forretnings- og driftshemmeligheter.

Økokrim fikk medhold av tingretten, men Tidal anket saken til Borgarting lagmannsrett. Også lagmannsretten tok Økokrims begjæring til følge, og i en fersk kjennelse fra ankeutvalget til Høyesterett, kommer det frem at Økokrim får ta beslag i dokumentene

Frem og tilbake

Høsten 2018 innledet Økokrim i det skjulte etterforskning av databedrageri i strømmetjenesten. 17. desember 2018 ransaket Økokrim Tidals kontorer. Ransakingen ble satt på vent til Høyesterett 28. mars 2019 avgjorde at Økokrim får se data lagret på servere i utlandet.

Selskapet har tidligere understreket at det hverken har vært mistenkt eller siktet i saken. Denne kjennelsen bekrefter imidlertid for første gang at Økokrim ser på Tidal som mistenkt i saken.

DN har tidligere omtalt at Tidal ville bruke en gammel polsk traktat for å hindre Økokrims etterforskning av selskapet.

Sikret dokumentene i 2018

Dokumentene Økokrim ønsker å ta beslag i, ble sikret under en såkalt tredjemannsransaking rettet mot Tidal på selskapets adresse i Oslo i desember 2018.

Nå har altså Økokrim fått rett til å ta beslag i dokumentene, til tross for at materialet inneholder forretnings- og driftshemmeligheter.

I kjennelsen fra Høyesterett kommer det frem at Tidal mente at lagmannsretten skulle ha gjennomgått de enkelte dokumentene i saken for å avgjøre om det kunne tas beslag i dem. I stedet mener Tidal at denne vurderingen har blitt overlatt til påtalemyndighetene.

«En slik forståelse av straffeprosessloven [...] innebærer en overføring av kompetanse fra domstolen til påtalemyndigheten som bestemmelsen ikke åpner for.», heter det fra Tidals påstand, slik den fremkommer i kjennelsen.

Påtalemyndighetene mente imidlertid at lagmannsretten hadde forstått loven riktig når den kom frem til at loven ikke krever at det må tas stilling til hvert enkelt dokument.

Ankeutvalget mente at lagmannsrettens lovtolkning var riktig, og forkastet anken.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.