«Hvis klientene er hva du kaller «multikulturelle» (en evfemisme for åndsfattigdom, foreldrenes lave utdannelsesnivå og derav følgende stokk konservative unge med bangla-dialekt, som nekter å fullt ut tilpasse seg samfunnet de lever i) kan det selvsagt være en styrke at en av de ansatte har samme landbakgrunn. Men dette forutsetter altså et visst volum».

Dette skrev advokat Olav Lægreid i en Facebook-tråd i gruppen «Rettsvitenskap UiO», og er blant kommentarene som har skapt voldsom debatt den siste tiden, slik blant annet Advokatbladet har skrevet.

Tråden ble startet av jusstudent Kimiya Sajjadi, som inviterte til en panelsamtale om «flerkulturell kompetanse som konkurransefortrinn i advokatyrket».

– Bør vite veldig mye bedre

Advokat Olav Lægreid.
Advokat Olav Lægreid. (Foto: Terje Pedersen)

Olav Lægreid er eier og styreleder i firmaet Advisio advokat, men er tilknyttet Universitetet i Oslo (UiO) som sensor og veileder for mastergradsoppgaver i trygderett og i familie- og arverett.

Blant dem som har latt seg provosere av uttalelsene til Lægreid er jusprofessor ved UiO Beate Sjåfjell. Hun jobber ved institutt for privatrett, og mener kommentarene fra Lægreid var uverdige.

– En advokat bør vite veldig mye bedre enn å slenge ut av seg ytringer som han kommer med der. Det var mye som var veldig nedsettende mot studenter og unge jurister med en annen bakgrunn enn etnisk hvit norsk.

Hun understreker at hun ikke har fagansvaret i fag Lægreid har sensurert i, men er klar på hva hun synes om at Lægreid er sensor for UiO-studenter.

– Hvis han hadde vært sensor innenfor mitt fagområde, hadde jeg meldt fra til fakultetet og sagt at han bør ikke brukes mer. Det er ikke jeg som skal ta stilling til det, men personlig synes jeg ikke han skal få sensurere. Det er en fare for rettssikkerheten til studenter at en person med den typen holdninger skal kunne sensurere.

DN har vært i kontakt med Lægreid, som ikke vil kommentere saken. I et innlegg i den samme Facebook-gruppen skriver han at han er blitt tolket i verste mening.

Dekan: – Forstår at de er bekymret

Dekan Ragnhild Hennum ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo.
Dekan Ragnhild Hennum ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo. (Foto: Gorm K. Gaare)

Dekan Ragnhild Hennum ved Det juridiske fakultet på UiO bekrefter overfor DN at de har fått en rekke henvendelser om uttalelsene til Lægreid, men vil ikke kommentere hvorvidt de vil få konsekvenser for Lægreids tilknytning til fakultetet.

– Vi hverken ansetter eller sier opp sensorer via pressen. Det har jeg ingen kommentar til utover det.

På generelt grunnlag sier hun imidlertid følgende:

– Vi har klare og tydelige etiske regler på Universitetet i Oslo som juridisk fakultet selvfølgelig også. Der kommer det helt klart og tydelig frem at rasisme og diskriminering ikke skal forekomme.

– Hvordan stiller dere dere til reaksjonene fra studenter?

– De tar vi selvfølgelig på alvorlig. Når studentene er opprørt, så tar vi det alvorlig. Det skal ikke være sånn. Sensuren er anonym, blant annet for at det ikke skal tas hensyn til hvem du er. Man er et nummer og ikke et navn, men vi tar de henvendelsene fra studentene alvorlig, og forstår at de er bekymret.

Hennum understreker at Facebook-gruppen «Rettsvitenskap UiO» er en uavhengig gruppe, og ikke er tilknyttet Universitetet.

– Har kommet inn på like vilkår

DN har tidligere skrevet om mangfold i advokatfirmaene, da at en gjennomgang viste at kun 25 av 585 advokatfullmektiger i de store forretningsjusfirmaene har et ikke-vestlig navn.

Tidligere advokat og nå rådgiver for ansvarlige investeringer i KLP Kapitalforvaltning Kiran Aziz, mener alle som kommer inn på jusstudiet ved UiO er kvalifiserte, uavhengig av etnisk bakgrunn.

– De har kommet inn på jusstudiet på like vilkår som alle andre og ikke e fått noen tilleggspoeng for å ha en spesiell bakgrunn. Dette gjør at de kvalifiserer seg til å være gode jurister.

Hun mener at flere trenger å utvide sitt syn på mangfold, og de forretningsmessige fordelene mangfold kan ha i advokatfirmaer.

– Mangfold har et enormt potensial i seg da ulike erfaringer og perspektiver kan bidra til større verdiskaping. Dette sikrer rom for å stille andre spørsmål og bredere perspektiver.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.