Snart fem år etter Terje Brofos' død, han var best kjent under kunstnernavnet Hariton Pushwagner, brygger det opp til strid i Oslo tingrett om arven han etterlot seg.

Ifølge Oslo tingretts berammingslister har Pushwagners søster Grete Wivestad gått til sak mot Stefan Stray. Han var den avdøde kunstnerens nære venn og støttespiller i en årrekke.

«Saksøker er søster til avdøde Terje Brofos (Hariton Pushwagner), og krever innsyn og tilgang til hans atelier og oversikt over sin rettmessige arv i henhold til testamentet,» opplyser Oslo tingrett.