De tre Schibsted-arvingene Karina, Margrete og Susanne Nagell-Erichsen krevde 4,2 milliarder kroner i den betente arvestriden mot investeringsselskapet Blommenholm Industrier.

Nå har dommen fra Oslo tingrett kommet: Investeringsselskapet frifinnes for kravet.

– Vi er veldig glad og fornøyd over en så grundig og saklig dom. Vi oppfatter at dommeren har adressert alle konfliktpunktene. Samtidig er vi veldig glad for at vi har fått en avtale med b-aksjonærene og at deres aksjer nå blir innløst, sier styreleder Kjersti Løken Stavrum i Blommenholm Industrier.

Hun opplyser at avtalen med søstrene har en verdi på i overkant av 900 millioner kroner hver – altså minst 2,7 milliarder kroner.

– Våre klienter er selvsagt skuffet over dommen. Samtidig er vi glade for at partene parallelt har funnet en varig løsning på aksjonærkonflikten som innebærer at b-aksjene blir innløst. Utover dette er partene enige om å ikke uttale seg, skriver søstrenes advokat Stig Berge i Advokatfirmaet Thommessen i en tekstmelding.

Ble tilbudt én milliard

Da mediemogulen Tinius Nagell-Erichsen døde i 2007 overførte han eierskapet i Schibsted til Blommenholm Industrier. Stiftelsen Tinius fikk kontrollen over investeringsselskapet, men barna skulle sitte igjen med avkastningen.

Arvingene mener de derimot knapt har fått nok utbytte til å betale formuesskatt og gikk til søksmål mot selskapet. Først krevde de selskapet oppløst, før de til slutt krevde at aksjepostene ble innløst for 1,4 milliarder kroner hver – totalt 4,2 milliarder kroner.

I forkant av rettssaken ble saksøkerne tilbudt aksjepostene for én milliard kroner hver, noe de takket nei til.

– Vi er glade for dommen og fornøyd med den. Samtidig er det slik at partene parallelt med dette har funnet en varig løsning på aksjonærkonflikten. Det er vi også glad for. Den innebærer at b-aksjene blir innløst, sier advokat Nils-Henrik Pettersson i Glittertind.

Utbytte innenfor rammen

Retten konkluderer med at hverken Stiftelsen Tinius eller ledelsen i Blommenholm Industrier har misbrukt myndigheten sin i strid med aksjeloven. Dommeren skriver at utbyttene ikke har vært vedtektsstridige og samlet sett har ligget godt innenfor rammene av hva som er vanlig i store norske børsnoterte selskaper.

– Arvingene har gitt uttrykk for at de har vært bekymret for om utbyttene vil dekke formuesskatten. Basert på bevisføringen mener retten at det aldri har vært noen reell mulighet for at arvingene ikke ville få dekket sin formuesskatt, skriver dommer Helen Engebrigtsen i avgjørelsen.

Siden investeringsselskapet ble opprettet er det blitt utbetalt over 700 millioner kroner i utbytte. Samtidig har Schibsted vært gjennom flere kapitalkrevende emisjoner. Dommeren er ikke enig med saksøkerne om at investeringsselskapet er overkapitalisert.

Under rettssaken karakteriserte de tre søstrene en formulering fra Blommenholm Industrier om at de skulle få utbytte til formuesskatt og et «rimelig livsunderhold» for et overformynderi.

– Retten kan uansett ikke se at det er grunnlag for å karakterisere denne minimumsutdelingen som «overformynderi», slik arvingene har hevdet, skriver dommeren.

Har inngått avtale

Til tross for nederlaget har Nagell-Erichsen-søstrene altså allerede inngått en avtale med Blommenholm Industrier.

Mandag kveld børsmeldte Adevinta at de tre søstrene hadde fått overført 6,9 millioner aksjer i det internasjonale rubrikkselskapet fra Blommenholm Industrier. Disse aksjene har en markedsverdi på drøyt 800 millioner kroner, altså snaut 270 millioner kroner til hver av søstrene.

Saksøkernes advokat Stig Berge opplyste til DN at det var et foreløpig deloppgjør, men at dommen avgjorde hvor mye klientene ville få.

– Vi har inngått en avtale som vil løse aksjonærkonflikten, men dommen vil ha avgjørende betydning for utfallet, sa han mandag kveld.

Adevinta ble spunnet ut av Schibsted i 2019, men mediekonsernet er fortsatt største eier av selskapet med en andel på nesten 34 prosent. Blommenholm Industrier har også sittet med en større aksjepost i selskapet.

Er verdt 30 milliarder

Etter rettssaken tok slutt i november, har Adevinta-aksjen falt over 15 prosent. Kjersti Løken Stavrum opplyser at det ikke vil overføres flere Adevinta-aksjer til søstrene. Resten av avtalen finansieres med kontanter.

Blommenholm Industrier sitter på verdier rundt 30 milliarder kroner:

  • 25 prosent av aksjene i Schibsted, som har en markedsverdi på 18,6 milliarder kroner.
  • 1,4 prosent av aksjene i Adevinta, som har en markedsverdi på 7,8 milliarder kroner.
  • I tillegg sitter Schibsted med en finansportefølje på 3,5 milliarder kroner, ifølge rettsdokumenter.

Investeringsselskapet har vedtektsfestet at det skal eie over 25 prosent av aksjene i Schibsted. Dermed kan ikke Blommenholm Industrier selge Schibsted-aksjer for å finansiere avtalen med Nagell-Erichsen-søstrene.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.