I rettssal 327 i Oslo tingrett utspiller det seg et drama som kan få store konsekvenser for eierskapet av Norges største mediekonsern. De tre Schibsted-arvingene Susanne, Karina og Margrete Nagell-Erichsen har saksøkt Blommenholm Industrier – Schibsteds største eier.

Søstrene krever kontroll over milliardformuen sin ved at aksjene i investeringsselskapet innløses.