Den gratis sportsappen Spond ble lansert i 2016 for å hjelpe idrettslag og lagledere med alt fra å planlegge treninger, til å dele bilder og lage kampoppsett. Nå har appen nådd 750.000 månedlige brukere i Norge og utlandet – cirka 250.000 flere enn i august i fjor.

– Vi investerer i å bygge plattformen vår videre, har gjort betydelige løft på produktsiden og satset internasjonalt, sier operativ direktør Trine Falnes i Spond til DN.

Omsetningen har også økt voldsomt.

Ferske regnskapstall for 2019 viser at selskapet mer enn doblet omsetningen fra nær ni millioner kroner i 2018 til 17,3 millioner kroner i fjor. Derimot ble det underskudd før skatt på 25,9 millioner kroner i fjor – en økning på nær syv millioner kroner fra året før.

Falnes sier videre:

– Vi fortsetter å vokse i betydelig grad i Norge, og ser positive signaler i det internasjonale markedet, blant annet i Storbritannia og Tyskland. Resultatet er i henhold til vår plan for økte investeringer i produkt og internasjonal vekst. Vi gleder oss over at vi som varslet mer enn dobler inntektene.

Siden 2014 har selskapet tapt til sammen 73,8 millioner kroner.

Prises til 250 millioner

Gründerselskapet lar seg imidlertid ikke skremme av underskudd, og satser videre. I juni hentet Spond inn 35 millioner kroner i frisk kapital gjennom en emisjon, og det priset hele selskapet til 250 millioner kroner. Det er rundt 100 millioner kroner mer enn ved forrige emisjon sommeren 2018, da selskapet hentet inn 50 millioner kroner i frisk kapital.

– Det er veldig spennende at vi har greid å hente inn et betydelig beløp i en krevende tid for samfunnet. Det er hovedsakelig fra eksisterende investorer, men også Blommenholm Industrier som ny investor, sier Falnes.

Blommenholm Industrier er eid av Stiftelsen Tinius, som er hovedaksjonær i blant annet mediekonsernet Schibsted.

– Emisjonen viser at våre eksisterende investorer har tro på oss, sier hun.

Håper på 2022

Én av de kommende satsingene til appen er en egen dugnadsfunksjon, der idrettslag kan bruke appen til å organisere pengeinnsamling digitalt. For eksempel kan man gjennomføre et loddsalg direkte i appen, til inntekt for idrettsklubben.

– Det er salgsdugnader der grupper og lag selger produkter og tjenester, der vi fasiliterer alt. Det vi har gjort er å se på hvordan vi kan sette opp en dugnadsløsning der vi i mye større grad tar ansvar for å ivareta alt det omfatter, slik at det gruppene sitter igjen med er å promotere det, med en betydelig forbedret inntjening.

Falnes opplyser at de har testet prototyper av funksjonen, som skal lanseres til høsten.

Hva gjelder fremtidige resultater, har Spond tidligere styrt mot overskudd sent i 2021 eller tidlig i 2022.

– Vi styrer fremdeles mot et overskudd fra sent 2021 til tidlig 2022, men på grunn av korona kan være naturlig å tenke 2022, sier hun.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.