– Vi tilbyr abonnementstjenester for musikkstrømming i 54 land. Vi er en artist-eid global musikk- og underholdningsplattform som bringer artister og fans tettere sammen gjennom unikt originalinnhold og eksklusive eventer.

Slik beskriver toppsjef Juan Perez strømmetjenesten Tidals utvikling i morselskapet Project Panther Bidcos årsrapport for 2018.

Det er gått snart fem år siden hip-hop-artisten Jay Z kjøpte den norskutviklede strømmetjenesten Tidal. Siden da, har selskapet fortsatt å gå solid i underskudd.

I 2018 endte Tidals morselskap med et resultat før skatt minus på 37,6 millioner dollar, eller minus 305,8 millioner kroner, beregnet etter gjennomsnittlig dollarkurs for 2018.

Det bringer de totale tapene for Project Panther Bidco så vidt over én milliard norske kroner før skatt i de tre fulle regnskapsårene etter oppkjøpet, beregnet etter gjennomsnittskurs for hvert av årene.

Alt peker imidlertid ikke nedover for strømmetjenesten. Omsetningen vokste 26 prosent fra 2017 til 2018, til 146,7 millioner dollar, mens tapene etter skatt minket fra 40,3 millioner dollar i 2017 til 36,9 millioner dollar i 2018.

Likevel var selskapets egenkapital ved utgangen av 2018 negativ – på minus 30,3 millioner dollar.

Nådde ikke resultatmål

Tapene de siste årene hindrer ikke Perez i å erklære selskapet rustet for fortsatt drift. Konklusjonen er basert på «kvantitative og kvalitative analyser» som inkluderer faktorer som «økonomisk tilstand, tilgjengelige midler, kontantstrømsprojeksjoner og muligheten til å innhente ytterligere kapital», heter det i årsrapporten.

Videre opplyses det at aksjonærene i selskapet har avtalt å skyte inn ytterligere kapital, dersom uforutsette omstendigheter skulle kreve det.

Tidals hovedkontor ligger mellom Grønland og Tøyen i Oslo.
Tidals hovedkontor ligger mellom Grønland og Tøyen i Oslo. (Foto: Gunnar Blöndal)

Salgsinntektene til selskapet har økt betraktelig i markedene utenfor USA og Storbritannia, fra 39,6 millioner dollar i 2017 til 84,5 millioner dollar i 2018. Ifølge nettavisen Music Business Worldwide (MBW) skyldes dette blant annet at selskapet har slått seg opp i Afrika, som følger av et samarbeid med mobiltelefonselskapet MTN Group.

Samtidig har inntektene fra USA falt fra 71,5 millioner dollar i 2017 til 57,4 millioner dollar i 2018. Overfor MBW hevder imidlertid en representant fra Tidal at inntektene fra USA egentlig har økt, men at dette ikke gjenspeiles i regnskapet grunnet interne finansielle strukturer.

Tidal vil ikke kommentere den siste opplysningen overfor DN.

I regnskapet for 2016 skrev selskapet at det skulle slutte å tape penger og nå break-even i 2018. I regnskapet for 2017 ble imidlertid dette målet nedjustert.

DN har sendt en rekke spørsmål til selskapet, blant annet ambisjonene om å gå i null, gjennom Geir O. Harnes, Tidals norske kontaktperson fra kommunikasjonsbyrået Geelmuyden Kiese.

Harnes skriver i en epost til DN at Tidal ikke ønsker å kommentere saken.

Turbulens fra start

Allerede fra overtagelsen har det vært turbulens rundt Tidal. Det første året etter at Jay Z tok over strømmetjenesten skrev DN om turbulensen i selskapet, da en rekke tidligere ledere raskt forsvant ut.

I mai i 2018 avslørte DN at Beyoncé og Kanye Wests lyttertall på Tidal var manipulert slik at 320 millioner falske avspillinger var lagt til artistenes lyttertall. Tidal har hele tiden nektet for at det har foregått manipulasjon og mener selskapet er utsatt for en svertekampanje fra DN.

Etter DNs avsløringer startet Økokrim etterforskning av mulig databedrageri i musikkstrømmetjenesten. 17. desember 2018 begynte Økokrim en ransakelse av Tidals kontorer. Men fordi Tidals dataservere befinner seg i utlandet, anket Tidal rettens avgjørelse om å tillate ransakelse og mente den brøt med folkeretten.

Våren 2019 ble det klart at Høyesterett forkastet Tidals anke, noe som gjorde at Økokrim kunne fortsette ransakingen. I etterkant ble det klart at Tidal har slettet strømmeloggene som er sentrale i Økokrims etterforskning.

Tidal forklarte da slettingen med at den hadde skjedd «i lys av implementeringen av GDPR i 2018». GDPR er et europeisk lovverk som skal beskytte personopplysninger.

«Retningslinjene våre ble endret før publiseringen av DNs artikkel i mai 2018», skrev Tidal.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.