Bransjeorganisasjonen IFPI har forsøkt å gjøre Telenor økonomisk ansvarlig for at selskapets kunder driver fildeling.

Film- og musikkbransjen tok i juni 2009 ut begjæring om midlertidig forføyning mot Telenor, med krav om at Telenor stengte tilgangen til The Pirate Bay for sine internettkunder. Organisasjonen gikk på et nederlag i tingretten, og anket saken inn for lagmannsretten.

Nå har lagmannsretten avvist anken fordi den mener det ikke foreligger tilstrekkelig grunnlag for kravet og at det mangler hjemmel i norsk lov.

I dommen skriver retten:

“Telenor medvirker i åndsverklovens forstand ikke til staffbare eller erstatningsbetingende handlinger blant sine sluttbrukere ved å stille sitt nett til rådighet for allmennheten uten å blokkere The Pirate Bay".

- Rettsløse
Cato Strøm, direktør i Tono, mener dette betyr at EUs opphavsrettsdirektiv ikke ble riktig implemetert i norsk lov i 2005.

- Lagmannsrettens avgjørelse bekrefter med andre ord det vi tidligere har sagt, at rettighetshaverne i Norge er tilnærmet rettsløse på dette området.

Marte Thorsby, direktør i IFPI, mener kjennelsen viser at dette er et juridisk "ingenmannsland".

- Det betyr at det er fritt fram for å legge til rette for ulovlig virksomhet i norske nett, oppsummerer hun.

Kan bli endringer
Retten viser til at Kultur- og kirkedepartementet har varslet en fullstendig gjennomgang av åndsverkloven, blant annet med sikte på å konkretisere medvirkeransvaret for ulovlig fildeling.

Les også:
Anker pirat-dom
(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.