Komiker og tv-produsent Thomas Giertsen (50) har truffet godt på sine private investeringer etter at han i fjor solgte seg helt ut produksjonsselskapet Feelgood, som han selv grunnla.

Giertsen har fortsatt i rollen som kreativ leder i selskapet som har stått bak en rekke tv-suksesser de seneste årene, der den meste kjente kanskje er «Helt Perfekt», hvor Giertsen selv innehar hovedrollen.

2020 ble et meget pent år for det heleide investeringsselskapet til Giertsen – Egeberg Holding.

Det var E24 som omtalte regnskapstallene først.

Aksjegevinst på 31 mill.

Det ferske 2020-regnskapet viser at investeringsselskapet genererte et overskudd på 34,9 millioner etter skatt.

Det er ny rekord og hakket over resultatet fra 2019 som hovedsakelig besto av salget av Feelgood.

Fjorårets rekordresultat skyldes nesten utelukkende en positiv gevinst fra et aksjesalg på 31,3 millioner kroner. Det fremkommer ikke av regnskapet hva slags aksjer som er blitt solgt.

Giertsen tok ikke utbytte fra selskapet, og har i stedet beholdt hele overskuddet i selskapet. Egeberg Holding hadde ved utgangen av 2020 bokførte verdier for nesten 100 millioner kroner.

Thomas Giertsen skriver i en epost at han ikke ønsker å kommentere tallene.

Tungt investert på børsen

Som eneste ansatte i Egeberg Holding, unnet Giertsen seg en lønn på 731.298 kroner – hvorav 150.000 kroner var for utført styrearbeid.

Regnskapet viser tydelig at Giertsen gikk tungt inn på børsen i 2020. Ved utgangen av fjoråret eide selskapet hans markedsbaserte aksjer og fond for 51,6 millioner kroner, med en urealisert gevinst på like under en halv million. Det er nesten en dobling fra året før han da den førstnevnte posten var på om lag 26 millioner kroner.

Blant aksjene Giertsen har satset på er e-læringsselskapet Kahoot, hvor han ved utgangen av 2020 satt på nesten 870.000 aksjer, tilsvarende et eierskap på 0,19 prosent. Disse hadde da en verdi på rundt 82,5 millioner kroner.

Kahoot-aksjen har siden kollapset på børsen og er ned nesten 60 prosent hittil i år. Giertsen er fetter av Kahoot-sjef Eilert Hanoa.

Som DN tidligere har skrevet, ble brorparten av aksjene kjøpt i juli 2018 og kostet rundt seks millioner kroner. Såfremt Giertsen fortsatt har samme aksjepost i Kahoot, er disse i dag kun verdt 35 millioner kroner. Det gir likevel en papirgevinst på i underkant av 30 millioner kroner.

Ved utgangen av året eide han også aksjer i forsikringsselskapet Protector Forsikring.

Videre har Giertsen om lag ti millioner kroner i banken og andre langsiktige aksjer, blant annet innen eiendom, for 16,4 millioner kroner. Giertsen har også et privat lån på 15 millioner kroner som er tatt opp i selskapet.

Flere tv-suksesser

Feelgood har siden 2003 blitt et av Norges største produksjonsselskaper innen humor og underholdning, og står bak produksjoner som «Torsdag Kveld fra Nydalen», «Brille», «Hvite Gutter» og «Helt Perfekt».

Produksjonsselskapet fortsatt å øke inntektene i 2020 med et omsetning på 161 millioner kroner. Resultatet før skatt var på 7,5 millioner kroner.

For ordens skyld opplyses det om at Eilert Hanoa er styremedlem i Dagens Næringsliv, og at Thomas Giertsen lager podkast om vin for avisen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.