Komiker og produsent Thomas Giertsen (49) tjente 35 millioner kroner da han solgte seg helt ut av produksjonsselskapet Feelgood i fjor, viser beregninger DN har gjort.

Tidligere i år kunne DN fortelle at Giertsen i det stille hadde solgt alle aksjene i produksjonsselskapet han startet tilbake i 2003, til en da ukjent sum.

Finansavisen omtalte regnskapstallene først.

Tilsvarer 35 mill.

Inntil 2010 satt komikeren på 74 prosent av aksjene i Feelgood. Han solgte seg først ned da Sony Music Norge kom inn på eiersiden, og så helt ut da nye eiere kom inn. Nå er selskapet heleid av Monday Norge som ble majoritetseier i 2017.

Giertsens aksjer i Feelgood var fordelt mellom de heleide selskapene Egeberg Holding og Lonistar Holding. Det ferske 2019-regnskapet til førstnevnte avslører at Giertsen fikk 22,7 millioner kroner for de 24,8 prosentene som var plassert der.

Med det som utgangspunkt var salgssummen på de resterende 13,8 prosentene 12,6 millioner kroner – forutsatt at han fikk like mye for de ellers identiske aksjene plassert i Lonistar. Dermed tilsier regnestykket at Giertsen fikk betalt totalt 35 millioner kroner av Monday.

Giertsen, som fortsatt jobber i Feelgood som kreativ leder, ønsker ikke å kommentere saken.

– Det var med i planen i 2017. Vi hadde opsjoner på å kjøpe, og det var noe man ønsket, uttalte Lasse Hallberg den gang.

Hallberg er administrerende direktør både i Monday Norge og det nå heleide datterselskapet Feelgood.

Monday Norge er det norske datterselskapet til det danske mediekonsernet Monday Media, som har kjøpt opp en rekke små og store produksjonsselskaper i Skandinavia de siste årene.

Storsatser på Børsen

2019 ble med andre ord et meget pent år for komikeren, som seksdoblet resultatet i Egeberg holding fra 2018. Dette skyldes i stor grad salget av Feelgood, men Giertsen fikk også en solid avkastning på 6,5 millioner kroner fra andre investeringer.

Giertsen har bygget opp bokførte verdier på 65 millioner kroner i investeringsselskapet Egeberg Holding. Han har mer enn åtte millioner kroner i banken, og 15 millioner kroner i langsiktige eierposter, blant annet innen eiendom. I tillegg har han en aksje- og fondsportefølje som ved årsskiftet var verdsatt til 26 millioner kroner, etter en kursoppgang på oppunder en million kroner i fjor.

Blant aksjene Giertsen har satset på er en stor aksjepost i quiz-selskapet Kahoot, og aksjen har fosset frem på Oslo Børs med en oppgang på 70 prosent siden årsskiftet. Giertsen har dermed så langt i år – om han fortsatt sitter på alle aksjene – en urealisert gevinst på nesten 4,5 millioner kroner i selskapet. Til sammen er aksjene hans i selskapet verdt i overkant av ti millioner kroner.

Giertsen hadde ved årsskiftet også aksjer i inkassoselskapet B2 Holding, forbrukslånsbanken Bank Norwegian og forsikringsselskapet Protector. B2-aksjen er halvert siden nyttår, mens Bank Norwegian og Protector er ned henholdsvis rundt 30 og 20 prosent.

Humortopp

Feelgood har siden 2003 blitt et av Norges største produksjonsselskaper innen humor og underholdning, og står bak produksjoner som «Torsdag Kveld fra Nydalen», «Brille», «Hvite Gutter» og «Helt Perfekt». I sistnevnte har Giertsen selv hatt hovedrollen.

I 2019 omsatte produksjonsselskapet for 125 millioner kroner, en økning på nesten 30 prosent fra 2018. Selskapet fikk et resultat før skatt på 9,6 millioner kroner.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.